Oczyszczalnia ścieków w Miękini
STATUS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIĘKINI W ŚWIETLE PROWADZONYCH INWESTYCJI Rozszerzenie we wrześniu 2014 roku - zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej o odcinek tranzytowy relacji Miękinia – Mrozów – Brzezina ( zachód – wschód) , umożliwi na skierowanie ścieków bytowych dostarczonych z miejscowości Miękinia i Mrozów oraz dowożonych z rejonów zachodnich gminy Miękinia – do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków JANÓWEK i tym samym powstała możliwość wyłączenia z pracy Oczyszczalni Ścieków w Miękini do końca 2015 roku – co jest zgodne z zapisami zawartym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. Środki finansowe, które zarezerwowano w planie inwestycyjnym na przeprowadzenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Miękini – zostały skierowane na budowę sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej relacji Miękinia – Mrozów – Brzezina – jako docelowe rozwiązanie zagospodarowania ścieków bytowych – powstających na terenie gminy Miękinia. Nie bez znaczenia było rozpoczęcie w grudniu 2013 roku, działalności zlewni ścieków dowożonych przy pompowni centralnej w Wilkszynie – stąd ponad 50% ścieków dowożonych dotychczas do Oczyszczalni Ścieków w Miękini trafiło do WOŚ JANÓWEK. Przyjęte działania pozwalają na zakończenie działalności Oczyszczalni Ścieków w Miękini i rozwiązaniu tym samym problemu zrzutu ścieków oczyszczonych o podwyższonym ładunku zanieczyszczeń - na terenie gminy Miękinia.