Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Wysokość cen i opłat stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini w rozliczeniach z odbiorcami wody i dostawcami ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miękinia w okresie od 08 czerwca 2018 r. do 07 czerwca 2021 r.
11 czerwca 2018
Zgodnie z decyzją nr WR.RET.070.103.2018.AS z dnia 21 maja 2018 roku wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Miękinia na okres trzech lat.
Pliki do pobrania:


Stopka