Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Budowa kanalizacji sanitarnej. Kolektor tranzytowy Lutynia osiedle - Brzezina
29 maja 2015

Zakończenie prac
W dniu 28 lutego 2015 nastąpił odbiór końcowy wykonanych prac przy budowie kolektora tranzytowego Lutynia osiedle - Brzezina.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:
  • rurociągu PE ciśnieniowego o średnicy 180 mm i długości 1 863,00 m,
  • rurociągu PE ciśnieniowego o średnicy 160 mm i długości 5 784,50 m,
  • trzech kompletnych pompowni ścieków tłocznia ścieków P3, P4 i P5 z urządzeniami technologicznymi zagospodarowaniem terenu, zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem i monitoringiem radiomodemem. Koszt budowy jednej pompowni to 150 000,00 zł.
Większość rurociągu układano w wykopach otwartych, natomiast w newralgicznych punktach wykorzystano technologię przewiertów oraz przecisków w stalowej rurze ochronnej. Zrealizowany zakres prac kanalizacyjnych umożliwi ciśnieniowy przerzut ładunku ścieków z Wróblowic oraz Lutyni poprzez Krępice i Żurawiniec do Brzeziny. Następnie budowanym w ramach odrębnego zadania rurociągiem poprzez Wilkszyn ścieki tafią do Wrocławskiej oczyszczalni ścieków Janówek. Wartość wykonanych robót wyniosła: 3 423 947,92 PLN. Zadanie jw. współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.


Stopka