Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej w gminie Miękinia
18 marca 2013
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Największa, jak dotąd inwestycja w gminie Miękinia, będzie realizowana przy najwyższym, jak dotychczas, dofinansowaniu zewnętrznemu, sięgającemu kwoty 14 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane na odcinkach, dla których wskaźnik koncentracji mieszkańców, wynosi minimum 120 mieszkańców na 1 km sieci.


Oznacza to, że z zatwierdzonych i posiadających pozwolenie na budowę projektów sieci kanalizacji sanitarnej dla Brzeziny, Miękini, Mrozowa i Wilkszyna wybrano tylko te odcinki sieci, które spełniają wymóg stawiany przez Unię Europejską (120 Mk/km). Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania zewnętrznego dla kanalizacji sanitarnej w Miękini, która pomimo, że spełniała wymieniony warunek, nie zapewniała jednak „spójności” dla całego projektu. Projekt jest o tyle ważny, że oprócz wymiernego efektu w postaci nowej, ponad 18-kilometrowej sieci kanalizacyjnej i podłączenia kolejnej populacji mieszkańców, umożliwi dalszą jej rozbudowę w kierunku zachodnim (Miękinia) jak i południowym (Lutynia, Gałów). Zachęcamy gorąco do zaznajomienia się z trasą kanalizacji, tak by w roku 2015 skorzystać z nowej sieci, z pominięciem zbiorników bezodpływowych. Dla uporządkowania poniżej podajemy alfabetyczną listę ulic, w obrębie których realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

Brzezina:
 1. Kasztanowa
 2. Leśna
 3. Pogodna
 4. Słonecznikowa
 5. Wrzosowa


Wilkszyn:
 1. Błotna
 2. Chabrowa
 3. Jagodowa
 4. Krótka
 5. Łąkowa
 6. Marszowicka (na odcinku od granic wsi do ul. Krótkiej)
 7. Pod Lasem
 8. Pogodna
 9. Polna
 10. Radosna
 11. Szczęśliwa
 12. Truskawkowa
 13. Wiśniowa
Pliki do pobrania:


Stopka