Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

Czasowe zawieszenie określania warunków dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych inwestycji na terenie gminy Miękinia
6 lipca 2021
Od dnia 01 lipca 2021 roku, zawiesza się udzielanie gwarancji i tym samym wydawania technicznych warunków dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini.
Jako przedsiębiorstwo dostarczające wodę pitną na terenie gminy Miękinia , mając na uwadze wyczerpanie się możliwości dostaw wody w ogólnym bilansie produkcji wody na terenie gminy Miękinia, stwierdzamy, że dalsze – nieograniczone - zapewnienie dostaw wody dla inwestorów, w bardzo krótkim okresie czasu - wpłynie na ograniczenie lub nawet brak zdolności dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dla obecnych mieszkańców naszej Gminy - co stanowi naruszenie art. 5, ust.1. Ustawy z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U 2020r. poz.2028). Powyższe zjawisko już wystąpiło w miesiącu czerwcu b.r.. W przypadku dostaw wody, rozwiązanie tego problemu może nastąpić dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu stacji uzdatniania wody w Kadłubie wraz sieciami magistralnymi poprowadzonymi do części południowej i północnej naszej Gminy. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowany jest na około 17 mln złotych w pierwszym etapie ( budowa stacji uzdatniania wody wraz z magistralą wodociągową „Południe” – co planowane jest na lata 2021-2022) oraz 8 mln zł w drugim etapie – na budowę magistrali „Północ” ( lata 2024-2025) .


Stopka