Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:DOSTAWA KÓŁ TRAWIASTYCH ORAZ OBCIĄŻNIKÓW DO CIĄGNIKA KUBOTA 2350 DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Nr telefonu:71-397-84-60
Nr faxu:71-397-84-66
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2017-03-01
Termin składania ofert:2017-03-08, 12:00
Treść:
Miękinia , dnia 01 marca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KÓŁ TRAWIASTYCH ORAZ OBCIĄŻNIKÓW DO CIĄGNIKA KUBOTA 2350 DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI.

1. Specyfikacja:
- kompletne koła trawiaste wraz z felgami do ciągnika Kubota 2350 w rozmiarze: tył 31x13,5-15, przód 23x10,50-12 – 1 kpl.
- obciążniki mocowane na ramce przedniego TUZ 4 x 25 kg do ciągnika Kubota 2350.
2.Obowiązki wykonawcy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami.
3.Gwarancja: 12 miesięcy.
4.Termin realizacji zamówienia: 15 dni od zawarcia umowy na dostawę.
5.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: adresu e-meil: bok@miekinia-zuk.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia - do dnia 08.03.2017r do godz. 12:00 - wraz z załączonym aktualnym odpisem wpisu do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Wszystkie oferty powinny być przesłane wraz z ,,Formularzem oferty"- umieszczonym w załącznikach.
6.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ( zgodnie z ,,Formularzem oferty"). Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczęcią firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.miekinia-zuk.pl.
8. Koła wraz z odważnikami mają być dostarczone do ZUK Sp. z.o.o Miękinia ul .Willowa 18.
9. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie podanej specyfikacji oraz ceny.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
11. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Bogdan Wilczak pod numerem telefonu 71-397-84-62 oraz adresem email: bok@miekinia-zuk.pl
12. ZAŁĄCZNIKI - Wzór ,,Formularz oferty".
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka