Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:DOSTAWA KOSIARKI ZBIERAJĄCEJ Z WYSOKIM WYSYPEM DO CIĄGNIKA KUBOTA 2350 DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Nr telefonu:71-397-84-60
Nr faxu:71-397-84-66
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2017-03-01
Termin składania ofert:2017-03-08, 12:00
Treść:
Miękinia , dnia 01 marca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KOSIARKI ZBIERAJĄCEJ Z WYSOKIM WYSYPEMDO CIĄGNIKA KUBOTA 2350 DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI

1. Specyfikacja:
- kosiarka zbierająca z wysokim wysypem do ciągnika Kubota 2350,
- szerokość robocza min. 1200 mm,
- napęd z wałka WOM – 540 obr/min.,
- pojemność zbiornika min. 650 l.,
- komora zbiornika wykonana z laminatu,
- wysokość wysypu min. 180 cm.,
- w komplecie wałek WOM,
- dodatkowy zestaw noży wertykulujących typu HARDOX.
2.Obowiązki wykonawcy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami.
3.Gwarancja: 12 miesięcy.
4.Termin realizacji zamówienia: 15 dni od zawarcia umowy na dostawę.
5.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: adresu e-meil: bok@miekinia-zuk.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia - do dnia 08.03.2017r do godz. 12:00 - wraz z załączonym aktualnym odpisem wpisu do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Wszystkie oferty powinny być przesłane wraz z ,,Formularzem oferty"- umieszczonym w załącznikach.
6.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ( zgodnie z ,,Formularzem oferty"). Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczęcią firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.miekinia-zuk.pl.
8. Kosiarka ma być dostarczone do ZUK Sp. z.o.o Miękinia ul .Willowa 18 oraz zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i BHP dostarczonego sprzętu na koszt dostawcy.
9. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie podanej specyfikacji oraz ceny.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
11. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Bogdan Wilczak pod numerem telefonu 71-397-84-62 oraz adresem email: bok@miekinia-zuk.pl
12. ZAŁĄCZNIKI - Wzór ,,Formularz oferty".
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2017-03-09
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka