Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Dostawa ciągnika dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Nr telefonu:71-397-84-60
Nr faxu:71-397-84-66
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2017-03-01
Termin składania ofert:2017-03-08, 12:00
Treść:
Miękinia , dnia 01 marca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dostawa ciągnika dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini

1. Specyfikacja:
- silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, min. pojemność skokowa 1750 cm3,
- moc silnika min. 35 KM
- poj. zbiornika paliwa min. 20 litrów
- skrzynia przekładniowa hydrostatyczna
- układ kierowniczy hydrostatyczny
- blokada układu różnicowego
- regulacja pozycyjna podnośnika hydraulicznego
- wydajność pompy hydraulicznej min. 30 l/min
- trzypunktowy układ zawieszenia
- min. udźwig w poziomie na końcach cięgieł dolnych 800 kg.
- tylni wałek odbioru mocy ( nom. 540 obr./min )
- przedni wałek odbioru mocy elektrohydrauliczny ( nom. 540 obr./min )
- koła do prac na terenach trawiastych ( np. boiska sportowe )
- przedni TUZ z wyjściami hydraulicznymi z tyłu i przodu ciągnika
- kabina ogrzewana
- bezpłatny pierwszy przegląd,
- sprzęt posiadający przepisami prawa odpowiednie przeglądy, dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
2.Obowiązki wykonawcy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami.
3.Gwarancja: 24 miesiące.
4.Termin realizacji zamówienia: 21 dni od zawarcia umowy na dostawę.
5.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: adresu e-meil: bok@miekinia-zuk.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia - do dnia 08.03.2017r do godz. 12:00 - wraz z załączonym aktualnym odpisem wpisu do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Wszystkie oferty powinny być przesłane wraz z ,,Formularzem oferty"- umieszczonym w załącznikach.
6.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ( zgodnie z ,,Formularzem oferty"). Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczęcią firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.miekinia-zuk.pl.
8. Ciągnik ma być dostarczony do ZUK Sp. z.o.o Miękinia ul .Willowa 18 oraz zostanie przeprowadzone przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu oraz BHP pracy na koszt dostawcy.
9. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie podanej specyfikacji oraz ceny.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
11. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Bogdan Wilczak pod numerem telefonu 71-397-84-62 oraz adresem email: bok@miekinia-zuk.pl
12. ZAŁĄCZNIKI - Wzór ,,Formularz oferty".
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka