Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

INWESTYCJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, ZREALIZOWANE W ROKU 2010 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
18 września 2011
W roku 2010 wykonano zadania zmierzające do rozwiązania problemów zasilania poszczególnych stacji uzdatniania wody w przypadku awarii lub niedostatecznej wydajności ujęć wodnych. Wszystkie sieci wodociągowe zostały spięte w jeden układ hydrauliczny , pozwalający na osiągnięcie powyższego celu. Zadania te zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie zamierzeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wniosku zostały wskazane również zadania związane z odprowadzeniem ścieków. Ogólna wartość (brutto) projektu – po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawców – wyniosła 3 542 612,28 PLN, z czego 2 337 652,28 PLN zostaje przeznaczone na zadania wodociągowe i 1 204 960,00 PLN na zadania związane z gospodarką ściekową . Wartość netto projektu - 2 904 108,43 PLN. Dofinansowanie z PROW-u: 2 178 081,00 PLN. Udział własny: 726 027,43 PLN.
W wyniku realizacji 6 zadań sieciowych powstało łącznie 10 584 mb sieci wodociągowych wykonanych z rur PEHD, w tym 6421 mb tranzytowych sieci wodociągowych o średnicy 160 mm oraz 4163 mb sieci o średnicy 110 mm.
Tabela.1. Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2010 z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ,zadanie „Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Miękinia”.

WR 2.1. Źródła - Miękinia - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 160 mm – długość 2653 mb
WR 2.2. Źródła - Miękinia - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 110 mm – długość 879 mb
WR 2.3. Źródła - Kadłub - budowa tranzytu łączącego ASUW Źródła z ASUW Miękinia z rur PE o średnicy 160 mm - długość 2368 mb- 110 mm – długość 240 mb . Wykonawca :Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel, 51-361 Wrocław, Wilczyce, ul. Borowa 101 . Wartość brutto : 659 190,40 PLN

WR 2.4. Żurawiniec – ASUW Brzezina – budowa łącznika zasilającego stację w Brzezinie – rury PE o średnicy 110 mm – długość 2086 mb,
WR 2.5. Żurawiniec – ASUW Mrozów – budowa łącznika spinającego ASUW w Mrozowie z rur PE 110 mm – długość 958 mb,
WR 4.1. Krępice – łącznik 160 mm w ulicy Wróblowickiej z rur PVC 160 mm – długość 140 mb j – Wykonawca : APM INSTAL s.c. P. Musielak i A. Mitkiewicz z siedzibą w Miękini , ul. Polna 1A. Wartość brutto : 399 230,88 PLN

WM 2 Rozbudowa ASUW Źródła do wydajności 700 m3/d – Wykonawca : WODROPOL: S.A. z siedzibą we Wrocławiu , ul. Mokronoska 2 . Wartość brutto : 1 279 231,00 PLN

KM 2 Zakup wozów asenizacyjnych - 2 szt. – Wykonawca – Spółka DOBROWOLSKI ze Wschowy – wartość brutto : 756 000,00 PLN
KM 5 Miękinia - uszczelnienie sieci kanalizacyjnej o średnicach 200mm - 300 mm metoda rękawa ,utwardzonego żywicą –
I- kolektor Dn 300 o długości kolektora około 922,61m,
II - kolektor Dn 200 o długości kolektora około 456,31m.
Wykonawca : PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy – wartość brutto : 448 960,00 PLN


W ASUW Źródła dokonano całkowitą wymianę części technologicznej i automatyki w trakcie przebudowy stacji. Prace wykonywała spółka akcyjna WODROPOL z Wrocławia . Wartość kontraktu (brutto) 1 279 231,00 PLN. W ramach kontraktu wykonano: betonowy zbiornik na wodę o pojemności 350 m3 oraz nowy ciąg technologiczny do uzdatniania i dystrybucji wody. Dodatkowo - wymieniono dwie pompy głębinowe na nowe – firmy GRUNDFOSS . Zakup sfinansowano ze środków własnych spółki. Po dokonanej modernizacji ASUW Źródła przyłączono miejscowość Kadłub (261 mieszkańców) do stacji uzdatniania oraz zlikwidowano dotychczasowe zasilania z gminy Środa Śląska. W latach 2011-2012 planuje się wykonane dodatkowego ujęcia wody dla ASUW Źródła, zlokalizowane poza lejem depresyjnym obecnych ujęć wodnych.


Stopka