Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

JAKOŚĆ WODY WODOCIĄGÓW BRZEZINA I MIĘKINIA

25 listopada 2011
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że na podstawie raportów analiz wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej z 25 listopada 2011r. w zakresie monitoringu kontrolnego woda pochodząca z wodociągu Brzezina i Miękinia wykazuje jakość zgodną z wymaganiami sanitarnymi ustalonymi dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r ( DZ. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 ze zm.).
Jednocześnie zawiadamiamy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawuje stały nadzór nad jakością wody pod względem zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Badania jakości wody wykonują certyfikowane laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stosownie do wymogów rozporządzenia ustalenia zakresu prowadzonych badań wody dokonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a miejsca poboru prób wody są rozmieszczone równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, zarówno w obiektach ZUK, obiektach użyteczności publicznej czy punktach poboru prób wody uzdatnionej wskazanych przez inspektorów kontroli.
Pliki do pobrania:


Stopka