Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

W roku 2017 wszystkie czynne automatyczne stacje uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia (zlokalizowane w miejscowościach Brzezina, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła wraz z pompownią wody w miejscowości Wilkszyn) wyprodukowały i podały do sieci wodociągowych ok. 820 tys. m3 wody.

Woda ujmowana z ujęć podziemnych, która po procesie uzdatniania podawana jest do układu sieci wodociągowych spełnia wymagania stawiane wodzie zgodnie z “Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. Poz 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Jakość wody badana jest w ramach monitoringu wewnętrznego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini zaakceptowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej oraz w ramach monitoringu realizowanego przez właściwe służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej. Pobór próbek wody i jej analiza (w ramach monitoringu wewnętrznego) realizowana jest przez akredytowane laboratorium firmy JARS Sp. z o.o.

Łączna ilość badań wody uzdatnionej w roku 2018 wynosi 39 (w zakresie monitoringu kontrolnego, przeglądowego, badań w kierunku zawartości metali ciężkich, promieniotwórczych, związków kancerogennych) i jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Poniżej załączono ocenę jakości wody opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Środzie Śląskiej oraz sprawozdania z badań wykonanych w ramach monitoringu wewnętrznego Z.U.K. Sp. z o.o. na poszczególnych automatycznych stacjach uzdatniania wody: Brzezina, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła.

Pliki do pobrania:

Stopka