Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

KOMUNIKAT z dnia 23.06.b.r. – godz. 8:00 - w sprawie dostaw wody w miejscowościach: Źródła, Błonie i Kadłub Profilaktyczne wyłączenie stacji uzdatniania wody w Źródłach.
23 czerwca 2017
W nawiązaniu do pojawiających się sprzecznych informacji odnośnie jakości wody dostarczanej ze stacji uzdatniani wody w Źródłach, informuję, że przeprowadzone przez średzki SANEPID badania wody, stwierdziły przekroczenie norm mikrobiologicznych.
W związku z powyższym z dniem 22 czerwca 2017r. – z chwilą otrzymania powyższej informacji - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, podjął standardowe działania polegające na:
1. Wyłączeniu stacji uzdatniania wody w Źródłach z dostaw wody wraz ujęciami wody, jako potencjalne źródło wystąpienia podwyższonych parametrów mikrobiologicznych (wykonano w dniu 22.06.b.r.),
2. Przepłukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej w miejscowościach Źródłach, Błonie i Kadłub (wykonano w dniu 22.06.b.r.),
3. Przeprowadzenia badań, dezynfekcji zbiorników i ciągów technologicznych stacji uzdatnia wody w Źródłach (do wykonania w dniu 23.06.b.r.),
4. Skierowanie wody ze stacji uzdatniania wody w Miękini do sieci wodociągowej wyżej wymienionych miejscowości w celu utrzymania minimalnych, ale ciągłych dostaw wody do gospodarstw domowych (wykonano w dniu 22.06.b.r.),
5. Przeprowadzenie badań kontrolnych w zakresie jakości wody w stacji uzdatniania wody w Źródłach – w celu wykluczenia bądź potwierdzenia jakości bakteriologicznej wody (do wykonania w dniu 23.06.b.r.).

Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców miejscowości Źródła o niskim ciśnieniu lub wręcz zaniku wody w kranach, w dniu dzisiejszym, zostaną wymienione pompy sieciowe na stacji uzdatniania wody w Miękini, w celu podwyższenia wartości ciśnień w sieci wodociągowej w miejscowości Źródła. Mieszkańcy powinni to odczuć po godzinie 10:00 dnia dzisiejszego( t.j. 23.06.2017r.).
Działania nasze mają na swoim celu - przede wszystkim – zmniejszenia uciążliwości w związku z wyłączeniem SUW Źródła, przeprowadzeniem badań kontrolnych wody, ustalenie i likwidację ewentualnego źródła migracji bakterii wskaźnikowych.
Jednocześnie informujemy, że od godziny 10:00 dnia wczorajszego (tj. 22 czerwca b.r.) w sieci wodociągowej znajduje się woda produkowana w SUW Miękinia, która jest zdatna do picia.
Niemniej, zgodnie z obowiązującym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej z dnia 22.06.2017r., informuje się konsumentów wody z miejscowości: Źródła, Błonie, Kadłub, Kadłub – Siemichów, część Miękini okolice ul. Lipowej, iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych z nadzoru sanitarnego na SUW wodociągu w Źródłach i sieci wodociągu w Błoniach wykazują przekroczenia norm sanitarnych (dot. przekroczeń parametrów mikrobiologicznych).
W związku z powyższym – pomimo dostaw wody z SUW Miękinia do sieci wodociągowej obsługującej wskazane miejscowości - w celach profilaktycznych, zaleca się gotowanie wody z kranu przeznaczonej do picia oraz przygotowywania zimnych napojów i potraw oraz wytwarzania lodu. Mycie owoców i warzyw, naczyń kuchennych i sztućców wodą aktualnie chlorowaną (nie gotowaną) nie stwarza zagrożenia zdrowotnego.

O dalszych podjętych działaniach przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, poinformujemy odrębnym komunikatem.


Stopka