Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Kolektor sanitarny Wilkszyn-Wrocław zakończony

12 września 2013

Zakończono budowę kolektora tłocznego, łączącego pompownię główną w Wilkszynie
z Wrocławską Oczyszczalnią Ścieków. Czynności związane z odbiorem końcowym rozpoczną się
12 września. Dzięki inwestycji, której ciężar finansowy ponoszony był wspólnie z MPWiK Wrocław, możliwy jest przerzut ścieków sanitarnych z terenu Gminy Miękinia na wrocławski Janówek,
do oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmował budowę kolektora tłocznego fi 315 PEHD oraz fi 250 PEHD, budowę studni rozprężnych i był na tyle skomplikowany, że przechodził pod dnem rzeki Bystrzyca oraz gruntami zajętymi pod modernizowany Wrocławski Węzeł Wodny. Powyższe w części wymusiło zmianę technologii układania rurociagów z wykopów otwartych na przewiert sterowany.
Z racji przebiegu trasy kanalizacji w drodze gminnej, prowadzącej do Miłoszyna, wykonawca rozebrał ją w pasie wykopów a następnie ponownie ułożył na całej szerokości. Stan drogi na pewno uległ poprawie a mieszkancy Miłoszyna uzyskali kolejną drogę dojazdową w lepszym standardzie niż dotychczas. Wybudowana przez Gminę Miękinia droga Wilkszyn-Milkoszyn z sięgaczem do
ul. Polnej w połączeniu z oddaną wcześniej pompownią główną w Wilkszynie to kolejne inwestycje
w Wilkszynie, dzięki którym możliwy będzie dowóz ścieków sanitarnych wozami aseniazcyjnymi
i przerzut w kierunku Wroclawia.(zd)Stopka