Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Mocne uderzenie kanalizacyjne

25 listopada 2013

Koniec 2013r. przynosi same dobre informacje w dziedzinie kanalizacji sanitarnej.
Jednostka Realizująca Projekt przygotowuje kolejne inwestycje w zakresie prac studialnych projektowych jak i samego wykonawstwa. W Miękini trwa budowa kolektorów ściekowych, na listopad i grudzień zaplanowano dwa duże przetargi kanalizacyjne, jednocześnie przygotowywana jest kolejna dokumentacja kanalizacyjna. Zaznaczyć należy, że we wrześniu zakończono budowę kolektora tłocznego łączącego pompownię główną w Wilkszynie z Wrocławską Oczyszczalnią Ścieków. Dzięki inwestycji, ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi już dzisiaj mogą być tłoczone w kierunku Wrocławia. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękinia. Zakończono prace kanalizacyjne na ul. Ogrodowej, Pocztowej, Zaukowej i Kolejowej. Kontynuowane prace na ul. Lipowej, do ich zakończenia pozostało ok. 400 m. Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się uzyskać pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia, ulice: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna. Otwarcie ofert planowane jest na 25 listopada, natomiast realizację inwestycji przewiduje się w pierwszej połowie 2014r. Na połowę grudnia planuje się otwarcie ofert największej jak dotąd inwestycji na terenie gminy Miękinia - budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brzezina i Wilkszyn oraz odcinka tłocznego Lutynia-Brzezina, w ramach przedsięwzięciaZapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. Będzie to już drugi przetarg, gdyż pierwszy z powodu wysokich cen został unieważniony. Wspomnieć należy, że realizacja kanalizacji jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Równocześnie trwa przygotowanie kolejnych inwestycji. W listopadzie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej na ul. Willowej w Miękini. Dzięki powyższemu zabiegowi ścieki prawie z całej ul. Willowej będą odprowadzane grawitacyjnie na północ w kierunku ul. Kolejowej i Ogrodowej. Pierwotne rozwiązanie ulicę Willowej dzieliło na pół, przy czym największy zrzut (blok nr 16, ZUK) miał odbywać się rurociągiem tłocznym na południe. Ponadto w części ul. Willowej planuje się ułożenie rurociągu tłocznego, który w przyszłości będzie tłoczył ścieki z m. Kadłub czy Źródła. Przygotowywana jest również dokumentacja, obejmująca połączenie m. Wróblowice z Lutynią, jak również kanalizacja sanitarna w m. Lutynia na odcinku od planowanej lokalizacji zespołu szkół (ul. Szkolna) w kierunku na południe wsi i dalej do ul. Wodnej. Miejmy nadzieję, że sytuacja finansowa, jak również korzystne rozstrzygnięcia przetargowe, pozwoli na realizację kanalizacji w największym zakresie, z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców naszej gminy. (zd)Stopka