Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kadłub i Siemichów wraz z kolektorem tłocznym i odcinkiem sieci wodociągowej”
Kategoria:Przetarg nieograniczony
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2020-09-08
Termin składania ofert:2020-09-25, 10:00
Treść:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (w tym z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) i wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kadłub i Siemichów wraz z tranzytem, a także wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu. Zakres robót objęty zaprojektowaniem i wybudowaniem obejmuje:  kanalizację sanitarną grawitacyjną w m. Kadłub oraz Siemichów;  budowę przepompowni ścieków w m. Kadłub wraz z rurociągiem tłocznym do tłoczni ścieków PS-1 zlokalizowanej w m. Kadłub;  budowę sieci wodociągowej w m. Kadłub;  dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego (wyciszonego) o mocy dostosowanej do mocy tłoczni ścieków PS-1. Wykonanie kompletnej dokumentacji do rozpoczęcia robót budowlanych (z decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót) musi uwzględniać obowiązującą od 19 września 2020 roku ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wraz z nadzorem autorskim. Zakres robót objęty wybudowaniem, opisany projektem budowlanym wraz z ważnym pozwoleniem na budowę obejmuje:  budowę tłoczni ścieków PS-1 wraz z rurociągiem tłocznym w kierunku m. Źródła (zakres objęty projektem budowalnym będącym w posiadaniu Zamawiającego); Przy uwzględnieniu w/w zakresu prac projektowych Wykonawca przeanalizuje przyjęte rozwiązania i dokona ewentualnej optymalizacji rozwiązań projektowych także pod kątem wpięcia tranzytu z m. Kadłub i Siemiechów do tłoczni ścieków i dalszemu tranzytowi już tylko przez tłocznie PS-1.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka