Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Oficjalne otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Kadłubie

28 marca 2023
Dnia 27 marca 2023 oficjalnie otwarto Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Kadłub. W ramach inwestycji wybudowany został budynek główny o powierzchni zabudowy 640m2 i kubaturze 3474m3, w którym znajdują się urządzenia do uzdatniania wody i pompy umożliwiające jej tłoczenie.
Na zewnątrz zostały postawione dwa zbiorniki o wysokości ca 9,00 m na uzdatnioną wodę o pojemności 500 m3 każdy oraz zbiornik popłuczyn na wodę technologiczną. Została ona wyposażona w dwustopniowy system filtracji oparty na ośmiu filtrach ciśnieniowych. Oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody pobiera wodę z dwóch odwierconych studni głębinowych i może uzdatnić do spożycia wodę w ilości do 300 m3/h.
W ramach tej inwestycji wybudowano również cztery odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości około 3 640 m, których zadaniem jest:
• zasilenie istniejącej sieci,
• zasilenie „strefy aktywności gospodarczej” – tereny przemysłowe w obrębie miejscowości Kadłub,
• zasilanie w kierunku północy,
• zasilanie w kierunku południowym.
Zakończona inwestycja ma na celu dystrybucję wody z nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Kadłub do obecnych oraz nowych sieci obwodowych i rozdzielczych, a także zapewnienie dostawy wody o odpowiednich parametrach do obszarów aktywności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Miękinia.

Wykonawca prac, firma ENVIROTECH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, został wyłoniony w grudniu 2021 r. w drodze postępowania o udzielenie zamówienia. Roboty budowlane, których wartość ostatecznie wyniosła 16.255.000,00 zł brutto trwały do końca lutego 2023 r.


Stopka