Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

Ograniczenia w przyjmowaniu odbiorców usług w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini
26 sierpnia 2020
Od dnia 31 sierpnia 2020r. - ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami ZUK-u
Działając na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz w związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego i nie przestrzeganiem zasad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 przez odbiorców usług - wprowadza się ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowników zakładu z odbiorcami naszych usług i rekomenduję kontakt w oparciu o łączność telefoniczną i elektroniczną . Składanie i odbiór dokumentacji projektowej ,uzgodnień, wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków oraz innych pism związanych z działalnością zakładu, należy realizować drogą listowną lub elektroniczną ( e- mail: bok@miekinia-zuk.pl ) .


Stopka