Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ROKU 2010

18 listopada 2011
W roku 2009 rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w kierunku wprowadzenia nowych rozwiązań z automatycznym sterowaniem ich pracy, zwłaszcza pod kątem ich funkcjonowania podczas i po wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej oraz poprawy technologii uzdatniania wody surowej. Modernizacje pozwalają przede wszystkim na optymalną eksploatację posiadanych ujęć wody i tym samym zapewnienie ciągłość dostaw wody. Prace te kontynuowano w roku 2010.
Wykonano wymianę systemów automatycznego sterowania w ASUW Lutynia oraz części technologicznej uzdatniania wody w ASUW Mrozów. Największym zadaniem, była przebudowa stacji uzdatniania wody w Źródłach, która pozwoliła blisko dziesięciokrotnie zwiększyć możliwości produkcji wody. Ogółem zrealizowano inwestycje o wartości 1 598 702,70 PLN z czego 827 000,00 PLN będzie zrefundowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykaz inwestycji zwianych z przebudową stacji uzdatniania wody w roku 2010
WM3 Przebudowa SUW Mrozów - montaż filtrów, wymiana złóż, wymiana części technologicznej, zabudowa ujęć wodnych, czyszczenie czterech studni. Wartość 141 276,00 PLN.
WM4 Rozbudowa SUW Brzezina – wykonano odwiert ujęcia wody
Wartość – 66 075,20 PLN.
WM6 Rozbudowa SUW Lutynia – modernizacja sterowania automatycznego.
Wartość 54 900,00 PLN.
WM2 Rozbudowa SUW Źródła – wymiana dwóch pomp głębinowych.
Wartość 1 336 541,50PLN.


Stopka