Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, w ulicach: Wodna, Sucha, Mokre, Promienna
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2014-01-03
Termin składania ofert:2014-01-10, 08:00
Treść:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, w ulicach: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna – realizowanej w ramach operacji: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miękinia – rok 2013” zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane, specjalności określone w artykule 23.
Przedmiotowa budowa obejmuje trzy tłocznie ścieków z infrastrukturą towarzyszącą wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłączami o następujących długościach:
• Zlewnia tłoczni P1 (2,20 kW) - łączna długość sieci i przyłączy: 692,5 m
• Zlewnia tłoczni P2 (0,75 kW) - łączna długość sieci i przyłączy: 254,8 m
• Zlewnia tłoczni P3 (0,75 kW) - łączna długość sieci i przyłączy: 273,5 m
Wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 959 235,43 zł netto.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka