Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Ponad 100 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w ZUK Sp. z o.o.

15 października 2023
Zakład Usług Komunalnych w Miękini znalazł się na liście rankingowej projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Całkowity koszt projektu wyniesie 139 616,21, z czego 108 560,16 zł stanowi kwota dofinansowania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini poprzez zakup sprzętu i urządzeń” uzyskał 30 punktów, plasując ZUK w Miękini na 106 pozycji listy rankingowej wśród 442 projektów ubiegających się o wsparcie.
W ramach realizowanego projektu zaplanowano zakup: detektora gazów, podestu ruchomego przejezdnego, szalunku typu boks i wciągarki bramowej wraz z wciągnikiem. Poprzez zakup ww. odpowiednich urządzeń i sprzętu technicznego poprawią się warunki pracy i zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia wypadków na stanowiskach pracy wśród pracowników wykonujących roboty wodociągowo-kanalizacyjne w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini.


Stopka