Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Remont zbiornika wody uzdatnionej w ASUW Lutynia
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia:2017-02-20
Termin składania ofert:2017-02-27, 14:00
Treść:Specyfikacja dot. remontu zbiornika wody uzdatnionej w ASUW Lutynia

W celu zabezpieczenia elementów betonowych i żelbetowych przed korozją chemiczną i mechaniczną, należy wykonać w dnie zbiornika wykładzinę bazaltową a ściany należy zabezpieczyć emalią epoksydową. Wykładzinę należy wykonać za pomocą płytek z topionego bazaltu przyklejanych na specjalnych klejach.
1) Zabezpieczenie ścian
Powierzchnia ścian do zabezpieczenia emalią epoksydową wynosi 120 m2. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni ścian (wysuszeniu i wypiaskowaniu), należy nałożyć emalię epoksydową na ścianach. Emalia epoksydowa musi posiadać atest higieniczny PZH w zakresie stosowania w zbiornikach do przechowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2) Wykładzina bazaltowa
Powierzchnia dna do zabezpieczenia płytkami z topionego bazaltu wynosi 50,24m2.
Przed przystąpieniem do wyłożenia wykładziny bazaltowej należy przygotować powierzchnie poprzez jej wypiaskowanie w celu usunięcia warstw starej powłoki epoksydowej. Zbiornik należy doszczelnić w miejscach ewentualnych pęknięć betonu specjalną zaprawą a następnie wykonać w dnie zbiornika wyłożenie płytek z topionego bazaltu o wymiarach 250/250/30R na specjalnym kleju EUFIX S produkowanych i zalecanych przez producenta do płytek bazaltowych (symbol R oznacza 6 mm wysokość ryfla jak również skośne wykonanie ryfla w celu zwiększenia przyczepności oraz przenoszenia poziomych i pionowych obciążeń). Minimalna grubość zaprawy klejowej powinna wynosić 8 mm.
Płytki z topionego bazaltu muszą posiadać:
a) Aprobatę techniczną do stosowania w urządzeniach i sieciach wodociągowych,
b) Atest higieniczny PZH w zakresie stosowania w zbiornikach do przechowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
c) Nasiąkliwość <0,04%.
Kleje muszą być dedykowane do klejenia płytek bazaltowych na powierzchnie betonowe. Ponadto powinny posiadać:
a) Atest higieniczny PZH w zakresie stosowania w zbiornikach do przechowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b) Odporność na stałe oddziaływanie środowiska wodnego.
3) Wykonawca powinien posiadać potwierdzone doświadczenie do prac w tego typu obiektach w tym:
- przynajmniej 1 referencję na remont zbiorników z zastosowaniem technologii opisanych powyżej, przy czym wyłożenie zbiorników wody pitnej wykładziną z topionego bazaltu o powierzchni min. 40 m2.
Wynik postępowania:W terminie złożono następujące oferty:
1. EUTIT POLSKA Sp. z o.o. Wrocław - 76500 zł netto
2. AG-POL ZUPH Starachowice - 85000 zł netto
3. MAJWER Sp. z o.o. Kraków - 81000 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy EUTIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Cementowej 8 z kwotą netto 76500 zł, brutto 94095 zł.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka