Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

SIECI WODOCIĄGOWE ZREALIZOWANE W ROKU 2010 PRZEZ ZUK SP. Z O. O. W MIĘKINI

10 grudnia 2011
W roku 2010 kontynuowano realizację zadań związanych ze stworzeniem obwodowych systemów wodociągowych, pozwalających na polepszenie jakości podawanej wody oraz zwiększenia ilości dostarczanej wody i dywersyfikacji dostaw w nieprzewidzianych sytuacjach. Uwzględniono również konieczność modernizacji wyeksploatowanych odcinków sieci, szczególnie pod kątem wymiany dotychczasowych rur stalowych, żeliwnych i zastosowania nowych materiałów (PE, ewentualnie PVC) oraz zwiększenia ilości przepływów wody . Ogółem wykonano 15 722 mb sieci wodociągowych o średnicach 110 i 160 mm , z czego 70% z rur PEHD.
Mając na uwadze wprowadzone po roku 2007, uregulowania systemowe , obowiązujące na terenie gminy Miękinia , daje się zauważyć pewną stabilizację w rozwoju sieci wodociągowych, zwłaszcza pod kątem zakończenia poszczególnych inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane i zatrzymaniem powstawania nowych odcinków sieci – bez projektów budowlanych . W gminie utrzymuje się stała tendencja wzrostu ilości nowobudowanych sieci wodociągowych o około 7,5 km sieci – rocznie oraz przyłączanych budynków w ilości – średnio – 171 szt.

Tabela. Rozwój sieci i przyłączy wodociągowych w latach 2007-2010

Sieć wodociągowa
[km]
Przyłącza wodociągowe [km] Szt. Ogółem
[km]
Stan na 31.12.2007r. 164,80 86,10 2 871 250,90
Oddanych do użytku
w roku 2008
4,53 4,20 242 8,73
Stan na 31.12.2008r. 169,33 90,30 3113 259,63
Oddanych do użytku
w roku 2009
2,43 3,26 140 5,69
Stan na 31.12.2009 171,76 93,56 3 253 265,32
Oddanych do użytku
w roku 2010
15,72 3,64 131 19,36
Stan na 31.12.2010r. 187,48 97,20 3 384 284,68Stopka