Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

ŚRODKI Z PROW ZASILĄ BUDŻET ZUK SP. Z O. O. W MIĘKINI

26 marca 2012
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Przyznana pomoc finansowa w wysokości 1 709 500, 00 zł. obejmuje następujące zadania inwestycyjne: Budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych w Wilkszynie wraz z odcinkiem kolektora tranzytowego i kanalizacji sanitarnej.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul. Kościuszki
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul. Słoneczna
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów ul. Widokowa
  • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Mrozów ul. Kościuszki i Kwiatowa
  • Rozbudowa sieci wodociągowych, magistrala Źródła-Błonie
Całkowita wartość kosztorysowa zadań wymienionych wyżej wynosi 6 mln 188 tys. zł. Dzięki realizacji zadań mieszkańcy ulic Kościuszki, Słonecznej i Widokowej w Mrozowie uzyskają dostęp do kanalizacji sanitarnej, natomiast ulice Kościuszki i Kwiatowa uzbrojone zostaną w kanalizację deszczową. Jednocześnie gmina zostanie wyposażona w stację zlewczą w Wilkszynie, która po wykonaniu kanalizacji w obrębie Wrocławia, będzie mogła odbierać i kierować ścieki do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Cieszy również fakt, że dofinansowanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o rurociąg magistralny Źródła-Błonie. Wymienione zadanie to drugi etap inwestycji zapewniającej dywersyfikację dostaw wody do poszczególnych stacji uzdatniania wody. Zadanie niezmiernie ważne w przypadku przeprowadzania remontów czy występowania awarii na sieci i stacjach uzdatniania wody. Ogłoszone już przetargi wyłonią wykonawców poszczególnych zadań, których zakończenie planuje się do końca 2012r.


Stopka