Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

22 stycznia 2013

W dniu 22 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa, w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Umowę ze strony Instytucji Wdrażającej podpisał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dr inż. Marek Mielczarek.
Ze strony beneficjenta tj. Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Miękini Prezes Zarządu Romuald Siek i Vice Prezes Zbigniew Dubniański. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 17 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyniesie ponad 14 mln zł. W wyniku realizacji projektu, system kanalizacyjny na terenie gminy Miękinia obsługiwać będzie w 2016 r. ok. 4 500 mieszkańców gminy, w tym ponad 3 000 nowo podłączonych. Inwestycja związana z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Brzezina i Wilkszyn wiąże się również z budową kolektora sanitarnego Lutynia-Krępice-Brzezina, dzięki któremu w przyszłości będzie możliwa dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego dla południowej, licznie zaludnionej, części gminy.

Ścieki odprowadzane będą bezpośrednio na centralną pompownię w Wilkszynie, skąd zostaną przesłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Będzie to największy ,jak dotąd, projekt realizowany na terenie gminy Miękinia. Zadanie przewidziane do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest przewidziane do realizacji do końca pierwszego półrocza 2015r.


Stopka