Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakup ciągnika z osprzętem wraz z dostawą do siedziby ZUK Sp. z o.o. w Miękini, przeszkoleniem w zakresie obsługi sprzętu oraz BHP pracy
Kategoria:Zapytanie o cenę
Nr telefonu:71-317-80-61
E-mail:b.wilczak@miekinia.pl
Data wprowadzenia:2015-01-22
Termin składania ofert:2015-01-30, 15:00
Treść:
ZAPYTANIE CENOWE
  1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: zakup ciągnika z osprzętem wraz z dostawą do siedziby ZUK Sp. z o.o. w Miękini, przeszkoleniem w zakresie obsługi sprzętu oraz BHP pracy.
  2. Przedmiot zamówienia:
   - silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, min. pojemność skokowa 1100 cm3,
   - poj. zbiornika paliwa min. 20 litrów
   - skrzynia przekładniowa hydrostatyczna
   - układ kierowniczy hydrostatyczny
   - blokada układu różnicowego
   - regulacja pozycyjna podnośnika hydraulicznego
   - wydajność pompy hydraulicznej min. 23 l/min
   - trzypunktowy układ zawieszenia
   - min. udźwig w poziomie na końcach cięgieł dolnych 650 kg.
   - tylni wałek odbioru mocy
   - środkowy ( międzyosiowy) wałek odbioru mocy
   - max. szerokość całkowita (rozstaw kół na zewnątrz ) – 1150 mm
   - koła rolnicze
   - przedni TUZ z wyjściami hydraulicznymi z tyłu i przodu ciągnika ( sterowanie joystickiem )
   - doczepiany pług odśnieżny o szer. min. 1,2 m i max. 1,5 m – sterowanie hydrauliczne, ustawienie l/p
   - kosiarka do trawy mocowana do tylnego zawieszenia, 3 noże, min. szerokość robocza 115 cm, możliwość regulacji wysokości cięcia, wyrzut boczny i tylni
   - kabina ogrzewana
   - posypywarka doczepiana o ładowności min. 275 kg, pojemności zbiornika min 0,25 m3, min. szerokość robocza od 1 do 6 m
   - bezpłatny pierwszy przegląd,
   - sprzęt posiadający przepisami prawa odpowiednie przeglądy, dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
  3. Termin realizacji zamówienia: 21 dni.
  4. Okres gwarancji: min. 24 miesięcy
  5. Miejsce i termin złożenia oferty: ZUK Sp. Z o.o. w Miękinia, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia –30.01.2015, godz. 15:00
  6. Termin oceny ofert: 02.02.2015, godz. 9:00
  7. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT oraz protokołu odbioru sprzętu zgodnego ze specyfikacją.
  8. Osoba upoważniona do kontaktu: Bogdan Wilczak – tel. 605-613-835
  9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim.
  10. Treść oferty:
  10.1 Nazwa wykonawcy: ………............................................................................................................
  10.2 Adres wykonawcy: ………..............................................................................................................
  10.3 NIP ……......................................
  10.4 Regon ………......................................
  10.5 Nr rachunku bankowego: …….............................................................................................................
  10.6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
  Cenę netto: ………………………… zł. ( słownie złotych: ……………………………………………………………………………..................................)
  Podatek VAT: ………………………… zł. ( słownie złotych: ………………………………………………………………......................................…………)
  Cenę brutto: . ………………………… zł. ( słownie złotych: ………………………………………………………………….......................................………)
  10.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  10.8 Termin realizacji zamówienia: ……................................................
  10.9 Okres gwarancji: ……….................................................
  10.10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………...................................................
  10.11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
Dnia …………….......…. Podpis wykonawcy wraz z pieczątką


Stopka