Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Dlaczego czuć przykre zapachy z sieci kanalizacyjnej?
27 czerwca 2016
Odory z kanalizacji
Mieszkańcy Brzeziny , a szczególnie ulic: Leśnej, Słonecznikowej i Kasztanowej, od kilku tygodni informują nasz zakład o intensywnym zapachu wydobywającym się z sieci kanalizacyjnej i żądają niezwłocznego wyeliminowania tego zjawiska . Faktem jest , że wyczuwalny przykry dla mieszkańców zapach pochodzi z sieci kanalizacyjnej. Jednak faktem jest też, że wiele czynników wpływa na ten stan rzeczy i pragniemy przytoczyć kilka argumentów, które wyjaśniają tą uciążliwość. 1. Sieć kanalizacyjna, na odcinku Miękinia – Brzezina została zaprojektowania do odbioru ścieków bytowych od ponad 15 000 mieszkańców. 2. Zakład nasz, w ciągu dwóch lat wybudował ponad 46 km sieci kanalizacyjnej o wartości przeszło 42 mln złotych i za 2,4 mln złotych - sfinansował wykonanie 1000 odejść wraz ze studniami przyłączeniowymi zlokalizowanymi na terenach prywatnych posesji . 3. Przy tak dużej inwestycji, w jej początkowej fazie użytkowania, bardzo często występuje niekontrolowana emisja odorów z kanalizacji sanitarnej – która jest tak uciążliwa dla mieszkańców. 4. Trudno na etapie projektowania stwierdzić , gdzie takie odory mogą się pojawiać i dopiero po wybudowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej daje się to zidentyfikować to zjawisko na podstawie doniesień mieszkańców. 5. Główną przyczyną emisji odorów jest zagniwanie ścieków w rurociągach związane z przetrzymaniem ścieków, co związane jest ze zbyt niską prędkości ą przepływów ścieków w systemie , których jest po prostu za mało. Przy zaprojektowanej ilości dostarczanych ścieków – czas przetrzymywania ścieków w kanalizacji – winien wynosić 4 godziny, a w chwili obecnej wynosi od 21 do 44 godzin. 6. Poza tym, jesteśmy w fazie przyłączenia mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej i stwierdzono ,że przykrości zapachowych nie ma tam gdzie przyłączyła się ponad połowa mieszkańców danej ulicy. 7. W przypadku Brzeziny łatwo to zauważyć , że w rejonie ulic Radosnej czy Pogodnej nie odnotowuje się tego zjawiska, ponieważ podłączonych jest 100% budynków , a inaczej ma się to w ulicach: Leśnej – gdzie na 16 przyłączy podłączonych jest tylko 5 posesji, Słonecznikowej – na 13 przyłączy podłączone są 3 posesje czy ulicy Kasztanowej – na 11 przyłączy – z kanalizacji korzysta tylko 4 gospodarstwa domowe, ulica Wrzosowa na 8 przyłączy funkcjonują 4 – ale tutaj już nie odnotowujemy uciążliwości zapachowych. 8. W miejscowości Brzezina , ZUK Miękinia wybudował 254 przyłącza kanalizacyjne i do dnia dzisiejszego podłączyło się faktycznie tylko 75 posesji. Generalnie Brzezina ma najniższy procent mieszkańców korzystających z nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej – który wynosi zaledwie 32%. 9. W innych miejscowościach wskaźnik ten kształtuje się następująco: Wilkszyn – 44%, Lutynia – 44%, Mrozów – 64%, Miękinia, 79%, Wróblowice – 89%. 10. Jak wynika z powyższego, brak chęci do przyłączenia się i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej – jest bezpośrednią przyczyną małego przypływu ścieków i tym samym zagniwaniem ścieków w rurach kanalizacyjnych. Niemniej, mając na uwadze zbyt powolne tempo przyłączenia się mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej oraz w celu likwidacji występujących uciążliwości zapachowych – spółka nasza w pierwszej kolejności - do końca czerwca b.r. ,zainstaluje biofiltry na studniach kanalizacyjnych –których koszt wyniesie ponad 30 tys. złotych. Po okresie zakończenia przyłączenia pozostałych mieszkańców objętych nowowybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej i dalszym występowaniu odorów, zostaną zastosowane działania , zmierzające do aplikacji środków chemicznych do ścieków, jednak to rozwiązanie, ze względu na znaczny koszt jego wprowadzenia i koszty dalszej eksploatacji – zostanie zastosowane jako ostateczne. Niewątpliwie spowoduje to wzrost kosztu odbioru o 0,75 zł za 1 m3 ścieków.


Stopka