Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOSCI MIĘKINIA, MROZÓW, BRZEZINA, WILKSZYN, WRÓBLOWICE I LUTYNIA OBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI SANITARNEJ
24 lipca 2018
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) obowiązkiem właściciela posesji jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini , ul. Willowa 18 . Natomiast wobec osób, które uchylać się będą od wykonania powyższego obowiązku, zostanie wszczęta procedura administracyjna z urzędu.
Miejscowości i ulice objęte nowym system kanalizacji sanitarnej – posesje z wybudowaną studzienką przyłączeniową:
Miękinia – ulice: Lipowa, Willowa, Kolejowa, Zaułkowa, Ogrodowa, Pocztowa, Akacjowa, Dolnobrzeska, Mrozowska, Młyńska.
Mrozów – ulice: Słoneczna, Widokowa, Kościuszki, Akacjowa, Cmentarna, Parkowa, część Odrzańskiej, Lawendowa.
Brzezina – ulice: Widokowa, Spacerowa, Willowa, Prosta, Sportowa, Topolowa, Leśna, Słonecznikowa, Wrzosowa, Kasztanowa, Radosna, Pogodna.
Wilkszyn – ulice: Wiśniowa, Pod Lasem, część Leśnej , Krótka, Pogodna, Szczęśliwa, Truskawkowa, Jagodowa, Radosna, Polna, Błotna, Chabrowa.
Wróblowice – ulice: Ogrodowa, Działkowa, część Lutyńskiej, część Osiedlowej. Lutynia –ulice: Długa, Polna, część Piastowskiej, Brzozowa, Kasztanowa, Jagodowa, Wodna, Sucha, Mokra, Promienna, część Porzeczkowej, część Malinowej.

* Obecny koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Gminy Miękinia wynosi 7,71 zł brutto/m³ ( 13,65 zł netto/m³ pomniejszony o dopłatę w kwocie 5,50 zł netto/m³)

Tabela porównawcza dla osób posiadających umowę z ZUK Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych z szamb. 

Miejscowości Pojemność szamba Koszt wywozu ścieków wozem asenizacyjnym za 1m³ brutto Koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej za 1m³ brutto Kwota oszczędności na 1m³ Kwota oszczędności na jednym wywozie
Miękinia, Mrozów, Wilkszyn Do 6m3 18,33 zł 7,71 zł 10,62 zł 63,72 zł
Do 8m3 18,75 zł 11,04 zł 88,32 zł
Do 10m3 16,50 zł 8,79 zł 87,90 zł
Brzezina Lutynia Wróblowice Do 6m3 23,33 zł 7,71 zł 15,62 zł 93,72 zł
Do 8m3 21,87 zł 14,16 zł 113,28 zł
Do 10m3 19,10 zł 11,39 zł 113,90 zł


* W przypadku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miękinia, Mrozów, Brzezina, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” obowiązuje uproszczona procedura przyłączania nieruchomości. Nie jest wymagany kosztowny projekt budowlany, brak opłat za jego uzgodnienie, nie pobiera się opłaty za wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci.

OBOWIĄZKI:
* Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nakłada art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, nr 132, poz. 622 ze zm.).
* Zwolnienia z powyższego obowiązku dotyczą sytuacji, gdy nieruchomość jeszcze przed wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej była wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania w odrębnie określonych przepisach.


Stopka