Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA OGRANICZEŃ W DOSTAWIE WODY W DNIACH 12-17 MAJA B.R. W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY MIĘKINIA
13 maja 2016
Awaria ujęcia wody w stacji uzdatniania wody w Lutyni
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje, że w trosce o poprawę jakości usług, rozpoczęto prace związane z renowacją ujęć wody oraz wymianą rurociągów w układzie technologicznym stacji uzdatniania wody w Lutyni. W dniu 12 maja 2016r. – wystąpiła nagła awaria czynnego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Lutyni, która spowodowała znaczne ograniczenia poboru wody. Awarii nie udało się usunąć własnymi siłami. W związku z tym uruchomione zostały dostawy wody ze stacji uzdatniania wody w Mrozowie, jednak ze względu na ograniczone przypływy „starych” odcinków rurociągów przebiegających przez miejscowość Krępice, możliwości podania wody do systemu wodociągowego miejscowości Lutynia, Wróblowice, Radakowice, Łowęcice, Gałów i Zakrzyce są również ograniczone. W chwili obecnej brak jest możliwości technicznych uruchomienia ujęcia które jest w renowacji, gdyż jest wypełnione chemicznymi środkami czyszczącymi. Ujęcie to zostanie włączone w dniu 17 maja 2016r. i wówczas zostanie przywrócony właściwy poziom dostaw wody w południowych rejonach naszej gminy Miękinia. W związku z tym w dniach od 12.05.2016r. (czwartek) do 17.05.2016r. (wtorek) mogą występować ograniczenia w dostawie wody (obniżone ciśnienie, przerwy w dostawie wody) w miejscowościach: Lutynia, Wróblowice, Radakowice, Łowęcice, Gałów, Zakrzyce. W przypadku przerw w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin – zostaną uruchomione dostawy wody za pomocą beczkowozów. Informacje o ewentualnych dostawach wody do poszczególnych rejonów danej miejscowości – zostaną podane do sołtysów wsi, na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych ZUK i Gminy Miękinia. Miękinia, 13 maja 2016r.


Stopka