Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:JRP.271.14.2013. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: dostawę kserokopiarki oraz drukarki.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-05-17
Termin składania ofert:2013-05-27, 09:00
Treść:ZAPYTANIE CENOWE
 
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na: dostawę kserokopiarki oraz drukarki.
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Dostawa polegająca na sprzedaży i dostawie:
   1. Kserokopiarki 1 szt. - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych wymaganiach:
 • Dostępne funkcje główne urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks.
 • Szybkość drukowania cz-b / kolor: 20 str./min (A4), 15 str./min (A3).
 • Metoda drukowania: wydruk laserowy.
 • Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi.
 • Tryb druku dwustronnego: automatyczny (standard).
 • Obsługiwane nośniki pamięci: pamięć USB, opcjonalnie karty pamięci.
 • Podajnik papieru (standard), kasety na papier:
-  250 arkuszy (80 g/m²),
-  500 arkuszy (80 g/m²),
-  podajnik uniwersalny na 80 arkuszy.
 • Funkcje wykończenia prac:
- standard: sortowanie, grupowanie;
- z opcjonalnym finiszerem wewnętrznym: sortowanie, grupowanie, wyrównywanie, zszywanie.
 • Formaty obsługiwanych nośników:
- kaseta na papier nr 1: A4, A3, B5;
- kaseta na papier nr 2, 3 i 4: A5R – A3.
 • Język opisu strony: PCL5e/6.
 • Rozdzielczość kopiowania: skan 600 x 600.
 • Kopiowanie wielokrotne: 1 – 999.
 • Powiększenie: 25 – 400% co 1%.
 • Automatyczny podajnik dokumentów ze skanerem dwustronnym.
 • Rozdzielczość skanowania i wysyłania:  100 - 600 dpi.
 • Metody skanowania:
- skanowanie typu SEND,
- skanowanie do pamięci USB,
- skanowanie do urządzeń przenośnych i urządzeń podłączonych do Internetu.
 • Miejsca docelowe: adres e-mail / faks internetowy PC(SMB, FTP).
 • Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS.
 • Podstawa z dwoma kasetami na papier o pojemności 2 x 500 arkuszy.
 • Pamięć: 2 GB.
 • Dysk twardy: 160 GB.
  1. Drukarki – 1 szt. – drukarka laserowa monochromatyczna o minimalnych wymaganiach:
 • Rozdzielczość druku główna: 1200 dpi.
 • Rozdzielczość druku dodatkowa: 1200 dpi
 • Prędkość drukowania mono: 40 stron/min.
 • Maksymalny rozmiar papieru: A4.
 • Granulacja papieru :
- minimalna - 60 g/m²,
- maksymalna – 199 g/m².
 • Pojemność podajników: 600 arkuszy.
 • Liczba zasobników papieru: 2 szt.
 • Pamięć zainstalowana: 128 MB.
 • Pamięć maksymalna: 640 MB.
 • Interfejs do PC: USB 2,0.
 • Interfejs sieciowy: Ethernet
 • Dodatkowo: podajnik na 500 arkuszy.
  1. Instrukcja w języku polskim, okres gwarancji 36 miesięcy.
  2. Czas skutecznej naprawy – w ciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku gdy dokonanie skutecznej naprawy nie będzie możliwe do wykonania w czasie 4 dni roboczych, Dostawca jest zobowiązany zapewnić w terminie urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach do czasu zakończenia naprawy.
  3. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego
  4. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
  5. Na materiały i wyroby Dostawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa. Deklaracja zgodności CE.
  6. Cena oferowana zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-05-27
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy RAND Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul.Kwidzyńska 13
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka