Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

KOMUNIKAT DO ODBIORCÓW WODY
27 lipca 2013
Możliwe ograniczenia w dostawach wody. Apel o zaprzestanie podlewania ogrodów i napełniania basenów.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje że w związku z trwającymi od ponad miesiąca wysokimi temperaturami powietrza i tym samym zwiększonymi poborami wody ( z 1500 m3 do ponad 3200 m3 na dobę), zużywanej głównie do podlewania ogrodów i napełniania basenów – stwierdzono w dniu dzisiejszym, że zostały już przekroczone maksymalne – technologiczne wydajności ujęć głębinowych. W związku z powyższym z dniem 27 lipca b.r. – zostały wyłączone systemy automatycznego sterowania pracą pomp głębinowych i zastosowano analogowy system sterowania w stacjach uzdatniania wody: Brzezina, Miękinia, Mrozów, Lutynia. Do czasu przywrócenia stabilności pracy układów technologicznych stacji uzdatniania wody, mogą wystąpić problemy związane z dostawą wody, w szczególności w zakresie zapewnienia właściwego ciśnienia, z możliwością czasowego zaniku dostaw. Wobec powyższego przypominamy, że zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi dostaw wody – nasze przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczenia wody na cele spożywcze i bytowe – stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006r. nr 123 , poz 858 z póź.zm.) i ma prawo ograniczenia dostaw w przypadku zagrożenia związanego z naruszeniem zasobów ujęć wodnych i przekroczenia rezerwy przeciwpożarowej w poszczególnych stacjach uzdatniania wody. W OBOPÓLNYM INTERESIE - APELUJEMY O ZAPRZESTANIE ZUŻYWANIA WODY DO PODLEWANIA OGRODÓW I NAPEŁNIANIA BASENÓW Miękinia, dnia 27 lipca 2013r. Prezes ZUK Sp. z o.o. w Miękini Romuald Siek


Stopka