Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Kto ponosi koszty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego?
27 czerwca 2016
Spółka ZUK pokryła część kosztów przyłączenia posesji do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
Koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego jest w tej chwili, największą kwestią podnoszoną przez mieszkańców naszej gminy, którzy mają możliwość włączenia swojej posesji do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że koszt budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej obciąża osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Dotychczas kwestię sporną stanowiła definicja przyłącza, której brzmienie z w/w ustawy nie było jednoznaczne. Wyjaśnił je Sąd Najwyższy w uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. III CZP 79/07), który orzekł, że: przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości. Zatem mieszkaniec nie ma obowiązku płacenia za budowę odcinka, który znajduje się poza granicą jego działki – jednak ma obowiązek za poniesienie kosztów za odcinek który zlokalizowany jest na terenie jego działki. Jednak w przypadku inwestycji kanalizacyjnych prowadzonych w ostatnich latach przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, przedsiębiorstwo nasze, na własny koszt wybudowało odcinki kanalizacji sanitarnej położone już na terenie posesji prywatnych w celu obniżenia kosztów przyłączenia się dla przyszłych użytkowników. Ogółem wybudowano 1000 przyłączy , które każde średnio kosztowało 2400 zł. Tak więc po stronie mieszkańców jest tylko przepięcie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do studzienki lub rury przyłączeniowej która znajduje się już na terenie posesji i poniesienie tego kosztu. Dziwi zatem postawa niektórych mieszkańców, którzy obecnie po wybudowaniu przez ZUK przyłączy na terenie ich posesji, odmawiają przyłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej a nawet żądają usunięcia przyłączy z ich posesji. Wynika z tego, że kreowana w poprzednich latach tzw.” postawa proekologiczna” – formułowanie postulatów mówiących o konieczności budowy kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy – ni jak ma się do życia, gdy kanalizacja już powstała i wypadało by się do niej przyłączyć.


Stopka