Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

Niedobór wody w ujęciach głębinowych w Lutyni
7 lutego 2019
Nagły spadek poziomu wód głębinowych
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Miękini – informuje, że w miesiącu styczniu b.r. nastąpiło znaczne obniżenie poziomu wód głębinowych w warstwach wodonośnych zasilających ujęcia wody stacji uzdatniani wody w Lutyni. Ze względu na niedobór wody w ujęciach, podjęto decyzję o podaniu wody ze stacji uzdatniania wody w Mrozowie do sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW Lutynia. W związku z powyższym może wystąpić odczuwalne obniżenie ciśnienia wody (do 1,5 atmosfery) - na terenie miejscowości: Wróblowice, Lutynia, Gałów, Zakrzyce, Radakowice i Łowęcice. Zakład podjął działania mające na celu przywrócenie wydajności ujęć do poziomów zapewniających dostawę wody o dotychczasowym ciśnieniu i ilościach. Jednocześnie, do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej ze zbilansowaniem zapewnienia możliwości dostaw wody przez stację uzdatniania wody w Lutyni dla regionu południowego gminy Miękinia – ZUK Sp. z o.o. w Miękini – zawiesza z dniem 7 lutego 2019r. - określanie warunków zapewnienia dostaw wody dla nowych inwestycji lokowanych na terenie działania tej stacji uzdatniania wody.


Stopka