Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Nowy układ sterowania w stacji uzdatniania wody w Miękini
27 maja 2016
Stacja pod stałą kontrolą
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, od kilku lat dokonuje modernizacje swoich stacji uzdatniania wody, zwłaszcza pod kątem unowocześnienia automatycznego sterowania oraz zdalnego monitoringu ich pracy. Do roku 2015 , prace takie zostały zrealizowane w stacjach uzdatniania wody w Brzezinie, Lutyni, Mrozowie i Źródłach . W ubiegłym tygodniu, za kwotę 62 tys. złotych , wykonano wymianę szafy sterowniczej w stacji uzdatniania wody w Miękini, która jako jedyna nie była objęta systemem zdalnego monitoringu. Obecnie trwa zsynchronizowanie przekazywania danych do funkcjonującego już systemu monitoringu. Zastosowanie kompleksowego systemu monitoringu pozwoliło na uzyskanie szeregu wymiernych korzyści. Należą do nich m.in.: rejestracja danych dotyczących przebiegu procesu technologicznego, archiwizacja zarejestrowanych danych, sygnalizacja możliwych stanów awaryjnych, wizualizacja i animacja schematów technologicznych, zdalne sterowanie ważnymi elementami sieci wodociągowej, ograniczenie liczebności obsługi na obiektach technologicznych, tworzenie raportów okresowych oraz bieżących, obserwacja trendów wybranych parametrów systemu, w sytuacjach awaryjnych, zdalny wgląd w parametry pracy danego obiektu, analiza i kontrola strat wody z uwagi na możliwość bilansowania sieci wodociągowej.


Stopka