Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Inwestycja obejmuje: Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezina, Wilkszyn o długości 10,6 km oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina o długości 7,6 km. Ogółem 18,2 km sieci kanalizacji sanitarnej W skład projektu wchodzą następujące zadania: Część nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn, Obejmuje ulice: Wiśniowa, Pod Lasem, Leśną, Krótką, część Marszowickiej, Miłoszyńskiej oraz Truskawkową, Pogodną, Jagodową, Szczęśliwa, Radosną i Łąkową. Wartość kontraktu – 7 306 200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji – stopień zaawansowania – 98%. Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. Obejmuje ulice: Polną ,Chabrową i Błotną. Wartość kontraktu – 2 880 706,13 zł. Zadanie w trakcie realizacji – stopień zaawansowania – 100%. Część nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina. Obejmuje ulice: Leśną, Słonecznikową, Kasztanową, Wrzosową, Radosną i Pogodną. Wartość kontraktu – 885 984,99 zł. Zadanie zakończone w 100% w 2014 r. Część nr 4 - Budowa kolektora tranzytowego tłocznego o długości 7 630 m, relacji Lutynia Osiedle RS – Krępice – Żurawiniec – Brzezina .Wartość kontraktu – 3 429 931,88 zł. Zadanie zrealizowane w 100% , obecnie jest w trakcie przygotowania do odbioru technicznego. Wartość ogólna robót: 14 502 823,00 zł, z czego na dzień 13.02.2015r. wykonano robót za kwotę 12 289 058,74 zł . W drugiej połowie 2014 roku, przyjęto do realizacji rozszerzenie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia o następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia – ulica Willowa, długość kanału 0,755 km. Koszt 544 827,27zł . Zadanie zrealizowane w 100%. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia, w ulicach: Akacjowej, Dolnobrzeskiej i Mrozowskiej. Długość kanału 1,972 km. Koszt : 1 558 766,70 zł. Zaawansowanie robót 100%. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów – ulice: Akacjowa, Cmentarna, Parkowa, Odrzańska. Długość kanału 1,420 km. Koszt: 2 078 404,80 zł . Zaawansowanie robót 100%. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina – ulice: Widokowa, Spacerowa, Willowa, Prosta, Topolowa. Długość kanału 3,377 km. Koszt: 4 031 014,83 zł. Zaawansowanie robót 98%. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn – ulica Wiśniowa. Długość kanału 0,528 km. Koszt : 424 214,70 zł. Zaawansowanie robót 100%. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowice – ulica Osiedlowa, Ogrodowa. Długość kanału 0,635 km. Koszt : 518 543,40 zł. Zadanie zrealizowane w 100%. 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia – ulice: Brzozowa, Piastowska, Długa, Szkolna, Polna, Jagodowa. Długość kanału 1,661 km. Koszt 3 971 537,16 zł. Zaawansowanie robót 100%. oraz dodatkowo .: 8. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia, która obejmowała ulice: Lipową, Kolejową, Pocztową, Ogrodową. Koszt: 3 997 500,00 zł. Ogółem powstało 2,446 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zadanie zrealizowane w 100%.

Stopka