Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzenie popłuczyn dla ujęcia wody w Miękini. Znak sprawy DT.271.1.2013.KDT.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-05-15
Termin składania ofert:2013-06-21, 08:00
Treść:1. Przedmiot zamówienia: WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
  • pobór wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych z dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2 położonych na działce nr 21/5, obręb: Miękinia oraz z jednej studni wierconej nr 3 położonej na działce nr 21/27,
  • wprowadzenie popłuczyn do rz. Zdrojek w km 4+160,
DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MIĘKINIA, GMINA MIĘKINIA WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ORAZ DECYZJI W SPRAWIE USTANOWIENIA STREF OCHRONNYCH ŹRÓDEŁ I UJĘĆ WODY (złożenie kompletnych wniosków).

LICZBA EGZEMPLARZY OPERATU – 4 szt. + WERSJA ELEKTRONICZNA – 2 szt.

ISTNIEJĄCE POZWOLENIE WODNOPRAWNE: DECYZJA WOJEWODY WROCŁAWSKIEGO NR OŚ.I.6210/136/98 Z DNIA 14.08.1998r., WAŻNA DO 31.12.2013r.

2. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2013r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Z.U.K. Sp. z o.o. w Miękini ul. Willowa 18, do dnia 21.06.2013r. godz. 8:00
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka