Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Pompownia wody w Wilkszynie
23 listopada 2016
Zakończono budowę pompowni wody czystej w Wilkszynie
W lipcu b.r. zakończono budowę inwestycji, której celem jest doprowadzenie wody z Wrocławia dla zapewnienia pełnego zabezpieczenia dostaw wody północnych miejscowości Gminy Miękinia - zwłaszcza Wilkszyna i Pisarzowic . Zadanie obejmowało realizację następujących robót: - budowę rurociągu Dn 225 mm od granicy miasta Wrocław do pompowni na terenie działki nr 594/1 w obrębie Wilkszyn, -budowę pompowni wody czystej i dwóch zbiorników o konstrukcji żelbetowej i pojemności 175m³ każdy, -budowę odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm do przyszłego połączenia z planowaną i istniejącą siecią wodociągową na terenie miejscowości Wilkszyn (ulica Miłoszyńska, Marszowicka i Polna), Koszt budowy pompowni wyniósł 1 449 678,10 zł brutto i został współfinansowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W lipcu 2017 MPWIK S.A. we Wrocławiu rozstrzygnęło przetarg na zadanie pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy sieci wodociągowej dla zadania „Dostawa wody do Gminy Miękinia – budowa sieci wodociągowej w ul. Wilkszyńskiej”. Jednak z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej - roboty rozpoczęto dopiero w listopadzie 2016r.


Stopka