Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów


Menu lewe

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

GDZIE?
Miękinia, ul. Czysta 3

KIEDY?
W każdy wtorek od 9:00 do 13:00
W każdą środę od 15:00 do 19:00
W każdą sobotę od 8:00 do 20:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co można oddać na PSZOK od 1 stycznia 2018 roku?
1) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
2) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
3) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
4) zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych ( z samochodów osobowych, motocykli, rowerów);
5) odpady wielkogabarytowe;
6) w ilości do 5 ton rocznie na nieruchomość odpady budowlano-remontowe ( powyżej 5 ton opłata za każdą tonę w wysokości 95,00 złotych netto za tonę);
7) odpady zielone ( liście, drobne gałęzie, trawa, kwiaty i itp.);
8) odzież i tekstylia ;
9) przeterminowane i zużyte leki;
10) baterie i akumulatorki;
11) szkło zbrojone i hartowane;
12) odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia rolniczego.

>>>Regulamin korzystania z PSZOK

Stopka