Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Raport z budowy pompowni wody w Wilkszynie
27 maja 2016
Trwają prace budowlane przy realizacji pompowni wody czystej w Wilkszynie.
Inwestycja realizowana jest w celu doprowadzenia wody z Wrocławia i zapewnienie jej dostaw dla miejscowości Wilkszyn i Pisarzowice. Umowę na wykonanie pompowni zawarto z wykonawcą w dniu 19 lutego 2016r., z terminem zakończenia do dnia 15 czerwca 2016r. Całkowity koszt zadania wyniesie 1 449 678,10 zł. Obecnie wykonano: technologiczne rurociągi międzyobiektowe, komorę zasuw, kontener pompowni wody czystej oraz konstrukcje zbiorników wyrównawczych do magazynowania 350 m3 wody na terenie działki nr 594/1 w obrębie Wilkszyn. Przygotowano do realizacji odcinki sieci wodociągowej o Dn 225 mm oraz Dn 160 mm do przyszłego połączenia z rozdzielczą siecią wodociągową na terenie miejscowości Wilkszyn (ulica Miłoszyńska) oraz komory pomiarowej.


Stopka