Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO):

ROMULAD SIEK - Prezes Zarządu
tel. (71) 317-78-162
e-mail: r.siek@miekinia-zuk.pl

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Zastępca MAO)
ANETA KROPIWNICKA - Vice-Prezes Zarządu
tel. (71) 317-78-162
e-mail: a.wos@miekinia-zuk.pl

Jednostka Realizująca Projekt - JRP:

EDYTA TOCZEK – KIEROWNIK JRP
tel. (71) 317-78-162 wew. 38
e-mail: e.toczek@miekinia-zuk.pl

ZBIGNIEW DUBNIAŃSKI - specjalista ds. technicznych
tel. (71) 317-78-162 wew. 25
e-mail: z.dubnianski@miekinia-zuk.pl

MARCIN BECK – specjalista ds. technicznych
tel. (71) 317-78-162 wew. 26
e-mail: m.beck@miekinia-zuk.pl


Stopka