Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: podział i wycenę nieruchomości
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-05-27
Termin składania ofert:2013-06-04, 09:00
Treść:JRP.271.17.2013                                                                                
   
 
ZAPYTANIE CENOWE
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na: podział i wycenę nieruchomości
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Usługa polegająca na podziale i wycenie nieruchomości:
 1. Podział nieruchomości na dwie działki, przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękina na cele nierolne lub dla których należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy:
 • działka nr  257/22, obręb Krępice- pompownia nr P5.
 • działka nr 181/8, obręb Wilkszyn- pompownia nr PS 4 Wk,
 1. Wycena nieruchomości przewidzianych pod budowę pompowni ścieków w celu jej kupna:
 • działki nr 200/46,   obręb Brzezina  o powierzchni    250 m2  pod pompownię nr PS-1 Br.
 • część działki nr 257/22, obręb Krępice, o powierzchni 10,5 m2 pod pompownię nr P5,
 • część działki nr 181/8, obręb Wilkszyn, o powierzchni 175,2 m2 pod pompownię nr PS 4-Wk,
  1. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego.
  2. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
  3. Na materiały i wyroby Wykonawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa. Deklaracja zgodności CE.
  4. Cena oferowana zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-06-04
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka