Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla kanalizacji sanitarnej w m. Wilkszyn i Brzezina.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-04-23
Termin składania ofert:2013-04-30, 09:00
Treść:JRP.271.11.2013.
                                                             

 
 
ZAPYTANIE CENOWE
 
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na: aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla kanalizacji sanitarnej w m. Wilkszyn i Brzezina.
 1. Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na: opracowaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn i Brzezina w zakresie:
 1. Wilkszyn - odejście KS-4.2 – aktualizacja kosztorysu Nr 1/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 2. Wilkszyn - odejście KS-4.1 – aktualizacja kosztorysu Nr 2/W.
 3. Wilkszyn - ul. Pod Lasem + ul. Wiśniowa (Tranzyt PS-1Br - D10) – aktualizacja kosztorysu Nr 3/W oraz poprawić ogólną długość kanału Dn 400 na 2100,5m , poprawić ogólną długość odgałęzień Dn 200 na 34,5m , wyłączyć z kosztorysu kanał KS-4  Dn 400  odcinek PS-4Wk - D10  L=401,0m do nowego kosztorysu ul. Leśna, wyłączyć z kosztorysu kanał tłoczny RT-4Wk  Dn 225  odcinek PS-4Wk - SR-4  L=5,5m do nowego kosztorysu ul. Leśna, wyłączyć z kosztorysu przepompownię PS-4Wk do nowego kosztorysu ul. Leśna, wycenić wewnętrzną linię zasilającą PS-1Br ( aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przepompownia ścieków PS-1BR – Wewnętrzne linie zasilające opracowanego przez EKOPROJEKT), uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Pod Lasem do ul. Św. Mikołaja.
 4. Wilkszyn - PS-1  Wk + PG  – aktualizacja kosztorysu Nr 4/W z uwzględnieniem Projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez PROCOROL. W kosztorysie należy wycenić kanał tłoczny RT-1Wk Dn 315  na odcinku PS-1Wk - ł6 L=396,2m z uwzględnieniem kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez PROCOROL, kanał tłoczny RT-1Wk Dn 315 na odcinku ł6 – SR1 poprawić z długości 743,5 m na 343,0 m, wycenić brakujący kanał sanitarny grawitacyjny KS-7  Dn 400 na odcinku G1-SR1  L=8,0 m, wykonać nową wycenę przepompowni PS-1Wk wg projektu PROCOROL z uwzględnieniem kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez PROCOROL oraz wycenić wewnętrzną linię zasilającą PS-1Wk ( aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przepompownia ścieków PS-1Wk – Wewnętrzne linie zasilające opracowanego przez EKOPROJEKT).
 5. Wilkszyn  ul. Jagodowa – aktualizacja kosztorysu Nr 5/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 6. Wilkszyn  ul. Krótka – aktualizacja kosztorysu Nr 6/W oraz wykreślić z kosztorysu str. 1 w Opisie – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna KS-1.1.1 (kanał ujęty w ul. Leśnej), długości kanału bez zmian.
 7. Wilkszyn  ul. Krótka II – aktualizacja kosztorysu Nr 7/W. Poprawić długość kanału Dn 200 na 59,0m.
 8. Wilkszyn  ul. Łąkowa – aktualizacja kosztorysu Nr 8/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 9. Wilkszyn  ul. Marszowicka – aktualizacja kosztorysu Nr 9/W z uwzględnieniem Projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez PROCOROL. W kosztorysie należy wycenić kanał sanitarny  KS-1  Dn 400 na odcinku PS-1Wk - A1´ L=3,5m oraz kanał sanitarny Dn 500 na odcinku A1´- A1 L=17,0m  wg proj. PROCOROL z uwzględnieniem kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez PROCOROL. Pozostały odcinek kanału sanitarnego Dn 500 na odcinku A1´- A1 L=12,2 m wycenić wg projektu EKOPROJEKT. Kanał sanitarny KS-1 Dn 500 na odcinku A1 – A10  powinien mieć długość 305,5 m. Wycenić kanał sanitarny KS-1  Dn 250 na odcinku A10 – A11 L=15,0 m. Kanał sanitarny KS-1.1  Dn 400 z odcinka SR-4 – A58  L=553,5m należy wyłączyć z kosztorysu do nowego kosztorysu ul. Leśna.
 10. Wilkszyn  ul. Pogodna – aktualizacja kosztorysu Nr 10/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 11. Wilkszyn  ul. Radosna – aktualizacja kosztorysu Nr 11/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 12. Wilkszyn  ul. Szczęśliwa – aktualizacja kosztorysu Nr 12/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 13. Wilkszyn  ul. Truskawkowa – aktualizacja kosztorysu Nr 13/W oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
 14. Wilkszyn  ul. Leśna  (KS-1.1, KS-4, PS-4Wk) – wykonać nowy kosztorys. W kosztorysie uwzględnić kanały sanitarne grawitacyjne KS-1.1  Dn 400 odcinek SR-4 – A58  L=553,5 m, KS-4  Dn 400 odcinek PS-4Wk – D10  L=401,0 m, KS-1.1.1  Dn 200 odcinek A58 – A77  L=63,5 m oraz kanał tłoczny RT-4Wk Dn 225 odcinek  PS-4Wk – SR-4  L=5,5 m. Wycenić również  przepompownie PS-4Wk oraz wewnętrzną linię zasilającą PS-4Wk ( aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przepompownia ścieków PS-4Wk – Wewnętrzne linie zasilające opracowanego przez EKOPROJEKT).
 15. Wilkszyn  ul. Błotna – aktualizacja kosztorysu Nr 1/S/W . W kosztorysie poprawić długość kanału sanitarnego KS-2.2  Dn 200 odcinek B26 – SR-3  L=670,5 m oraz odgałęzienia kanalizacyjne na  L=109,0 m. Wycenić dodatkowo kanał sanitarny KS-2.2.1  Dn 200 odcinek B96 - B112  L=8,5 m oraz  KS-2.2.2  Dn 200 odcinek B96 – B128  L=9,0 m.
 16. Wilkszyn  ul. Polna – aktualizacja kosztorysu  Nr 2/S/W. W kosztorysie poprawić długość kanału sanitarnego KS-2  Dn 250 odcinek PS-2Wk – B26 L=623,5 m, odgałęzienia kanalizacyjne na  L=114,0 m oraz kanał tłoczny RT-2Wk Dn 125 odcinek PS-2Wk – SR-2  L=295,5 m. Wycenić dodatkowo kanał sanitarny KS-7.1  Dn 200 odcinek G2 – SR-2  L=5,0 m. Wycenić również   wewnętrzną linię zasilającą PS-2Wk ( aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przepompownia ścieków PS-2Wk – Wewnętrzne linie zasilające opracowanego przez EKOPROJEKT). Nie wyceniać wylotu ścieków do rowu.
 17. Wilkszyn  ul. Chabrowa – aktualizacja kosztorysu Nr 3-S/W-2012. W kosztorysie poprawić długość kanału sanitarnego KS-2.1  Dn 200 odcinek B10 – B88  L=149,0 m oraz odgałęzienia kanalizacyjne na  L=60,5 m.
 18. Brzezina osiedle EK-DOM – aktualizacja kosztorysu Nr 1/B
 19. Brzezina ul. Kasztanowa - aktualizacja kosztorysu Nr 1/B oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej.
 20. Brzezina ul. Leśna – aktualizacja kosztorysu Nr 3/B oraz wycenić dodatkowo kanał A48-A49  L=5,7m z ul. Prostej, uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej.
 21. Brzezina ul. Słonecznikowa– aktualizacja kosztorysu Nr 4/B oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej.
 22. Brzezina ul. Wrzosowa – aktualizacja kosztorysu Nr 5/B oraz uwzględnić rozbiórkę i odbudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej.
 
Ogólna długość sieci i odgałęzień w każdym kosztorysie wraz z uzupełnieniami musi być zgodna z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1.
 
 • Wykonawca w opracowaniach zastosuje materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania bez nazw własnych, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na opis przedmiotu zamówienia z użyciem sformułowania „lub równoważny”.
 • Kosztorys inwestorski musi  zawierać:
 • Stronę tytułową z opisem zgodnym z rozporządzeniem
oraz wartością kosztorysową netto.
 • Ogólną charakterystykę obiektu.
 • Przedmiar robót .
 • Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.
 • Tabela wartości elementów scalonych.
 • Ewentualne załączniki  wymienione w rozporządzeniu.
 • Strona tytułowa winna zawierać:
 • nazwę obiektu z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego
Słownika Zamówień Publicznych  i podaniem lokalizacji,
 • nazwę i adres zamawiającego,
 • nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
 • imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących
 kosztorys, a także ich podpisy,
 • wartość kosztorysową robót,
 • datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
 • Kosztorys winien być sporządzony z podziałem na obiekty wynikające ze specyfiki opracowania projektowego (np. kanalizacja grawitacyjna, odgałęzienia,  kanalizacja tłoczna, pompownia ścieków).
  Zamawiający proponuje następującą systematykę podziału zakresu robót:
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  • rozbiórka nawierzchni,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty montażowe – rurociągi i studnie,
  • zasypywanie wykopów,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
  poprzedniego stanu użyteczności.
 1. Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej (do granicy działki):
  • rozbiórka nawierzchni,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty montażowe – rurociągi i studnie,
  • zasypywanie wykopów,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
            na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
 poprzedniego stanu użyteczności.
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:
  • rozbiórka nawierzchni,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty montażowe – rurociągi i studnie,
  • zasypywanie wykopów,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
            na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
 poprzedniego stanu użyteczności.
 1. Budowa przepompowni ścieków:
  • przyłącze energetyczne,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty instalacyjne,
  • zasypywanie wykopów,
  • ogrodzenie,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
            na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
 poprzedniego stanu użyteczności.
 
 • Dokumentację opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy
  i przedmiary robót należy powiązać z istniejącą Specyfikacją Techniczną, którą udostępni zamawiający.
 • Zamawiający udostępni opracowane przez firmę EKOPROJEKT Sp. z o. o. Zielona Góra kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, które należy zweryfikować pod kątem ich jakości, poprawności opracowania zgodnie
  z rozporządzeniem jw., poprawności ilości zastosowanych jednostek dla poszczególnych robót które winny odpowiadać parametrom wymienionym w załączniku nr 1.
 •  Liczba egzemplarzy – 2 egz. oraz jeden egz. w formie elektronicznej (format PDF i format ath).
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy :A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą w Lubinie ul. Krzemieniecka 12a/8
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka