Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: promocja - dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-06-14
Termin składania ofert:2013-06-21, 09:00
Treść:

JRP.271.18.2013.
                                                             

 
 
ZAPYTANIE CENOWE
 
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na zadanie: promocja - dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu " Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia" w poniższym zakresie:
   1. Tablice informacyjne wolnostojące jednostronne w ilości 3 sztuk wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniające czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie (2 metry nad gruntem od dolnej krawędzi tablicy) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (obetonowanie słupków).
   2. Tablicę informacyjną wiszącą do montażu na ścianie budynku w ilości 1 sztuki  wykonaną z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniającą czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz z otworami umożliwiającymi montaż do elewacji budynku na wysokości 3,0 m.
Szczegółowy opis oraz wymogi dla w/w tablic:
 • Tablice informacyjne o wymiarach 3,0 m (szerokość) x 2,0 m (wysokość) należy wykonać z trwałego materiału np. blachy ocynkowanej, stali kwasoodpornej, twardego PCV odpornego na warunki atmosferyczne, zapewniającego trwałość przez  3 lata;
 • Kolor lica tablicy biały, oznaczenia na tablicy pełno kolorowe;
 • Tablice należy wykonać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z 26 kwietnia  2012 wraz z załącznikiem 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz liternictwo. Wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007-2013, oraz wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych w różnych formatach do pobrania dostępne są na stronie internetowej POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji);
 • Przy wykonaniu tablic należy korzystać z podanych wzorów, lecz nie dopuszcza się kopiowania logotypów z dokumentów Zamawiającego ze względu na niebezpieczeństwo zniekształcenia;
 • Druk wielkoformatowy, zabezpieczony laminowaniem;
 • Czcionka: Arial CE - czcionka oraz kolory znaków muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi wskazanymi w w/w dokumentach;
 • Tablice muszą zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ; informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; logo beneficjenta; tytuł projektu; nazwę beneficjenta; wartość projektu brutto; kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności;
 • Wykonanie tablic zgodnie z w/w wytycznymi oraz wzorem znajdującym się w załączniku nr 2/A.
 
 1. Tabliczki informacyjne do powieszenia na ścianie z twardego PVC
o  wymiarach 20 cm x 15 cm w ilości 10 sztuk.
 1. Naklejki o wymiarach 20 cm x 15 cm w ilości 50 sztuk
 2. Naklejki o wymiarach 70 mm x 50 mm w ilości 100 sztuk
 3. Naklejki o wymiarach 140 mm x 18 mm w ilości 200 sztuk
 4. Naklejki o wymiarach 70 mm x 17 mm w ilości 200 sztuk
 5. Naklejki o wymiarach 50 mm x 12 mm w ilości 300 sztuk
 • Tabliczki informacyjne i naklejki wykonać na folii samoprzylepnej  używając znaków graficznych jak dla tablic informacyjnych oraz wzorami znajdującymi się w załącznikach nr 2/B, 2/C, 2/D, 2/E.
Gablota ogłoszeniowa, wewnętrzna, jednodrzwiowa, rama aluminiowa, drzwi uchylne zamykane na klucz, plecy gabloty korkowe, o wymiarach 120 cm x 80 cm w ilości 1 sztuki
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-06-24
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy : PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal Mińsko 47 98-350 Biała
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka