Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Zakończenie prac renowacyjnych ujęć wodnych w Lutyni
27 maja 2016

Wzrost wydajności ujęć wody
Informujemy, że zakończono prace renowacyjne ujęć wodnych, zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania wody w Lutyni. Prace te , zwykle, wykonywane są cyklicznie co 5-6 lat i ostatnio były realizowane w roku 2012. Jednak z powodu znacznego poboru wody w roku ubiegłym, przyspieszono renowację w związku ze spadkiem wydajności ujęć o ponad 70%. Istotnym problemem, który wystąpił w trakcie prac – była awaria czynnego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Lutyni, która spowodowała znaczne ograniczenia poboru wody. W związku z tym uruchomiono dostawę wody ze stacji uzdatniania wody w Mrozowie, jednak ze względu na ograniczone przypływy „starych” odcinków rurociągów przebiegających przez miejscowość Krępice, możliwości podania wody do systemu wodociągowego zasilającego południowe rejony naszej Gminy. Obecnie wydajność ujęć powinna zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla miejscowości obsługiwanych przez stację uzdatniania wody w Lutyni.


Stopka