Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zapytanie ofertowe - Dostawa 3 przyczep pod agregaty prądotwórcze dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Nr telefonu:71-397-84-64
E-mail:k.chwalczyk@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2016-04-04
Termin składania ofert:2016-04-14, 12:00
Treść:Miękinia , dnia 04 kwietnia 2016 r. Zapytanie ofertowe DOSTAWA 3 PRZYCZEP POD AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI. Specyfikacja przyczep pod agregaty 1.Wymagania techniczne: - wymiary skrzyni ładunkowej zgodnie z załączonymi szkicami ( 3 przyczepy) –wymiary bazowe przyjąć, jako wymiary podanych agregatów, - przyczepa ciężarowa dwuosiowa, - rozmiar kół przyczepy 165/13C, - masa przewożonych agregatów 1500 kg, - hamowanie dmc ( hamulec najazdowy), - rama przyczepy przygotowana do przewożenia agregatów (odpowiednie przygotowanie podstopia pod agregaty – podstopie uniwersalne uwzględniając załączone rysunki agregatów, - regulacja podstopia agregatu umożliwiająca wyważenie środka ciężkości przewożonego agregatu, - rama przyczep ocynkowana, - koło podporowe, - podpory rurowe przyczepy (4 szt.), - koło zapasowe umieszczone na przyczepie, - burty przyczepy otwierane tak, aby umożliwiały dostęp do komór serwisowych agregatu bez ograniczeń. Po otwarciu burt przyczepa typu platforma, - plandeka przyczepy w pełni osłaniająca część ładunkową ( góra i boki), - plandeka przyczepy i stelaż umożliwiający łatwy i szybki demontaż (wyrzut spalin podczas pracy z silnika napędowego w górnej części agregatu). 2.Obowiązki wykonawcy: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami. 3.Gwarancja: 24 miesiące. 4.Termin realizacji zamówienia: 30 dni od zawarcia umowy na dostawę. 5.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:adresu e-meil, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia - do dnia 14.04.2015r do godz. 12:00 - wraz z załączonym aktualnym odpisem wpisu do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Wszystkie oferty powinny być przesłane wraz z ,,Formularzem oferty"- umieszczonym w załącznikach. 6.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ( zgodnie z ,,Formularzem oferty"). Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczęcią firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.miekinia-zuk.pl. 7.1 Przyczepy mają być dostarczone do ZUK Sp. z.o.o Miękinia ul .Willowa 18. 8. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie podanej specyfikacji oraz ceny. 9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 10. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Chwalczyk pod numerem telefonu 71-397-84-64 oraz adresem email: k.chwalczyk@miekinia-zuk.pl 11. ZAŁĄCZNIKI - Wzór ,,Formularz oferty", - Rysunki poglądowe agregatów,
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka