Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Zarząd Spółki zaprasza do składania ofert na badanie hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Miękinia
Pliki do pobrania:
19 lutego 2014

Optymistycznie rozpoczyna się rok 2014. Budowana jest kanalizacja sanitarna w m. Lutynia (ul. Wodna, Mokra, Sucha, Promienna). Trwa proces wyłaniania wykonawców największej inwestycji kanalizacyjnej gminy, obejmującej część m. Brzezina, część m. Wilkszyn oraz odcinek Lutynia-Brzezina. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku otwarto oferty przetargów na realizację przedsięwzięciaZapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia, dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 29 stycznia 2014r. podpisano dwa kontrakty. Część nr 3, obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzezina, ul. Leśna, Słonecznikowa, Kasztanowa, Wrzosowa, Radosna i Pogodna zrealizuje firmaKARAŚPrzedsiębiorstwo, Instalacji Sieci CO, Wod-Kan i Gaz, Zbigniew Karaś z Wysokiej k/Wrocławia, za kwotę 885 984,99 zł. Natomiast odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy Lutynią a Brzeziną (część nr 4) oraz część nr 2 (Wilkszyn, ul. Polna, Błotna, Chabrowa) wykona konsorcjum firm. Lider konsorcjum to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i HandloweCOM-DSp. z o. o. z Jawora, partnerzy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o. o. z Sadów Dolnych oraz Przedsiębiorstwo WielobranżoweSITKOWSKIPiotr Sitkowski z Legnicy. Łączna kwota ofert to 6 310 635,01 zł. Przetarg obejmujący część nr 1 tj. budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilkszyn (ul. Wiśniowa, Pod Lasem, Leśna, Krótka, część Marszowickiej, Miłoszyńska oraz Truskawkowa, Pogodna, Jagodowa, Szczęśliwa, Radosna i Łąkowa z powodu kwoty przekraczającej możliwości finansowe ZUK Sp. z o. o. został po raz drugi unieważniony. Jednocześnie na dzień 21 lutego 2014r. planuje się otwarcie ofert obejmujących właśnie część. Miejmy nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć pozytywnie, z korzyścią dla mieszkańcow naszej gminy. Przypomnijmy, że całość inwestycji to ponad 18 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie i 4 tłocznie ścieków o parametrach umożliwiających dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej (zd).25 listopada 2013

Koniec 2013r. przynosi same dobre informacje w dziedzinie kanalizacji sanitarnej.
Jednostka Realizująca Projekt przygotowuje kolejne inwestycje w zakresie prac studialnych projektowych jak i samego wykonawstwa. W Miękini trwa budowa kolektorów ściekowych, na listopad i grudzień zaplanowano dwa duże przetargi kanalizacyjne, jednocześnie przygotowywana jest kolejna dokumentacja kanalizacyjna. Zaznaczyć należy, że we wrześniu zakończono budowę kolektora tłocznego łączącego pompownię główną w Wilkszynie z Wrocławską Oczyszczalnią Ścieków. Dzięki inwestycji, ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi już dzisiaj mogą być tłoczone w kierunku Wrocławia. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękinia. Zakończono prace kanalizacyjne na ul. Ogrodowej, Pocztowej, Zaukowej i Kolejowej. Kontynuowane prace na ul. Lipowej, do ich zakończenia pozostało ok. 400 m. Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się uzyskać pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia, ulice: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna. Otwarcie ofert planowane jest na 25 listopada, natomiast realizację inwestycji przewiduje się w pierwszej połowie 2014r. Na połowę grudnia planuje się otwarcie ofert największej jak dotąd inwestycji na terenie gminy Miękinia - budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brzezina i Wilkszyn oraz odcinka tłocznego Lutynia-Brzezina, w ramach przedsięwzięciaZapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. Będzie to już drugi przetarg, gdyż pierwszy z powodu wysokich cen został unieważniony. Wspomnieć należy, że realizacja kanalizacji jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Równocześnie trwa przygotowanie kolejnych inwestycji. W listopadzie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej na ul. Willowej w Miękini. Dzięki powyższemu zabiegowi ścieki prawie z całej ul. Willowej będą odprowadzane grawitacyjnie na północ w kierunku ul. Kolejowej i Ogrodowej. Pierwotne rozwiązanie ulicę Willowej dzieliło na pół, przy czym największy zrzut (blok nr 16, ZUK) miał odbywać się rurociągiem tłocznym na południe. Ponadto w części ul. Willowej planuje się ułożenie rurociągu tłocznego, który w przyszłości będzie tłoczył ścieki z m. Kadłub czy Źródła. Przygotowywana jest również dokumentacja, obejmująca połączenie m. Wróblowice z Lutynią, jak również kanalizacja sanitarna w m. Lutynia na odcinku od planowanej lokalizacji zespołu szkół (ul. Szkolna) w kierunku na południe wsi i dalej do ul. Wodnej. Miejmy nadzieję, że sytuacja finansowa, jak również korzystne rozstrzygnięcia przetargowe, pozwoli na realizację kanalizacji w największym zakresie, z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców naszej gminy. (zd)
Stopka