Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Zapytanie ofertowe
16 listopada 2020
Zarząd Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Miękini w imieniu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 styczna 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późni. zm.) zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1000 z dnia 11.07.2016 r. z późni. zm.), uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., 55-330 Miękinia, ul. Willowa 18.
Pliki do pobrania:


Stopka