Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: dostawę 3 szt. notebooków
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-04-26
Termin składania ofert:2013-05-07, 09:00
Treść:JRP.271.13.2013                                                                               
 
 
ZAPYTANIE CENOWE
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na: dostawę 3 szt. notebooków
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Usługa polegająca na sprzedaży i dostawie 3 szt. notebooków:
 • Wymagania minimalne: matryca LED 15,6’’, procesor wielordzeniowy  nie gorszy niż 1800pkt według klasyfikacji t teście  3DMark06 CPU, karta graficzna dedykowana, napęd DVD-RW, pamięć RAM- 4GB lub więcej, dysk twardy 320 GB lub więcej,
 • Oprogramowanie:
  • system operacyjny,
  • komercyjne oprogramowanie biurowe kompatybilne z oprogramowaniem w posiadaniu Zamawiającego umożliwiające tworzenie i edycję takich plików : doc,docx,xls,xlsx,  
  • przeglądarka plików graficznych z opcją rysowania linii i pomiaru odległości obrazu,
  • oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat.
 • Dodatkowe akcesoria: pamięć USB pendrive 16 GB – 6 szt., myszka USB przewodowa – 3 szt.
 • Instrukcja w języku polskim, okres gwarancji min. 36 miesięcy, dla baterii min 12 miesięcy.
 • Czas skutecznej naprawy – w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłaszania awarii. W przypadku gdy dokonanie skutecznej naprawy nie będzie możliwe do wykonania w czasie 14 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w terminie urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach do czasu zakończenia naprawy.
  1. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego.
  2. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
  3. Na materiały i wyroby Wykonawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa. Deklaracja zgodności CE.
  4. Cena oferowana zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-05-07
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Profesjonalne Wsparcie Informatyczne K81 Krzyżanowski Adam z siedzibą w Miękinia ul Kościuszki 54
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka