Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Fundusze Europejskie dla Gminy Miękinia
18 stycznia 2013

Minister Środowiska potwierdził dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” kwotą do 15 mln zł.
Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w tzw. podstawowych jednostkach osadniczych (PJO) Wilkszyna, Brzeziny i Lutyni. W wyniku realizacji projektu udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wzrośnie do 30,16 %. Ostateczna kwota i zakres zostaną ustalone w ciągu 60 kalendarzowych dni na podstawie podpisanej umowy. Wysokość dostępnej alokacji uzależniona jest od obowiązującego kursu euro. Dzięki dofinansowaniu ponad 3 tysiące osób, włączonych do kanalizacji sanitarnej, będzie miało możliwość odprowadzania ścieków w kierunku Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.


Stopka