Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Fundusze Europejskie dla Gminy Miękinia

18 stycznia 2013

Minister Środowiska potwierdził dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” kwotą do 15 mln zł.
Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w tzw. podstawowych jednostkach osadniczych (PJO) Wilkszyna, Brzeziny i Lutyni. W wyniku realizacji projektu udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej wzrośnie do 30,16 %. Ostateczna kwota i zakres zostaną ustalone w ciągu 60 kalendarzowych dni na podstawie podpisanej umowy. Wysokość dostępnej alokacji uzależniona jest od obowiązującego kursu euro. Dzięki dofinansowaniu ponad 3 tysiące osób, włączonych do kanalizacji sanitarnej, będzie miało możliwość odprowadzania ścieków w kierunku Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.


Stopka