Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Miękinia
24 lipca 2013
W roku ubiegłym, za blisko 4 mln złotych - wykonano pierwsze odcinki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów oraz przepompownie centralną w Wilkszynie . Teraz przyszła kolej na Miękinię.
W roku ubiegłym, za blisko 4 mln złotych - wykonano pierwsze odcinki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozów oraz przepompownie centralną w Wilkszynie . Teraz przyszła kolej na Miękinię. Miło nam poinformować, że w dniu 24 lipca br., została podpisana przez Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, umowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Miękini – obejmującą ulice : Lipową, Kolejową, Ogrodową, Zaułkową i Pocztową. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej - wykonawcą robót – zostało konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o. , Sady Dolne 16, 59-420 Bolków. Wartość zawartej umowy – to kwota 3 997 500,00 PLN. Termin realizacji – 31.12.2013r.. Ogółem powstanie 2446 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Nadzór nad prowadzonymi robotami będą sprawować inspektorzy budowlany z firmy SAFEGE – Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa oraz z ramienia Jednostka Realizująca Projekt pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” – działająca od roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Miękini. Prace zostaną rozpoczęte w poniedziałek 29 lipca b.r.. Ze względu na wyjątkowo trudny zakres prac, który będzie wykonywany w ulicy Lipowej ( na odcinku od dawnej cegielni do skrzyżowania z ulicą Górną ), prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i pomoc w realizacji sieci i przyłączy kanalizacyjnych. Jednocześnie informujemy, że procedura wyłonienia wykonawcy robót dla sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Willowej w Miękini – zostanie zrealizowana w roku 2014 – w związku z koniecznością przeprojektowana sieci kanalizacyjnej.


Stopka