Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Poprawiono bezpieczeństwo i higienę pracy w ZUK Sp. z o.o. w Miękini

10 lipca 2024
1 lipca br. Zakład Usług Komunalnych w Miękini zakończył realizację projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini poprzez zakup sprzętu i urządzeń” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w grudniu 2023 r.
W ramach projektu zakupiono: detektory gazów, podesty ruchome przejezdne, szalunki typu boks i wciągarkę bramową wraz z wciągnikiem.
Dzięki przeprowadzonym zakupom, znacznie poprawiły się warunki pracy i zminimalizowano ryzyko wystąpienia wypadków na stanowiskach pracy wśród pracowników wykonujących roboty wodociągowo-kanalizacyjne w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini.
Całkowity koszt projektu wyniósł 136 664,21 zł, z czego 108 560,16 zł stanowi kwota dofinansowania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dofinansowanie uzyskano w ramach Programu dofinansowań płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.


Stopka